search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Onderbezetting Vechtdallijnen"

Op 13 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de onderbezetting van de Vechtdallijnen.

"Op 24 januari 2017 berichtte het Dagblad van het Noorden over te weinig toezicht op de Arriva-trajecten in de provincie Groningen. 9 juni 2017 kopt het Dagblad van het Noorden editie Drenthe: "Treinen regelmatig onderbemand". VVMC vakbondsbestuurder Wim Eilert geeft in dit artikel aan dat hij zich zorgen maakt over de veiligheid op de Vechtdallijnen. Leden van de VVMC hebben bij Eilert aangegeven dat er regelmatig treinen rijden met onvoldoende personeel.

10 juni 2017 - een reactie in dezelfde krant van Arriva-directeur Anne Hettinga waarin hij de problemen voor een belangrijk deel onderschrijft; hij ontkent echter dat de veiligheid in het geding is. Daar waar de VVMC en haar leden de nadruk leggen op het ontbreken van toezicht op de treinen geeft de directeur aan dat het tekort aan machinisten het grootste probleem is.

Provincies Overijssel en Drenthe zijn samen de opdrachtgevende overheden voor de treinconcessie Vechtdallijnen.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is er contact geweest met de provincie Groningen naar aanleiding van het toezicht op de Arriva-trajecten in de provincie Groningen (c.q. het artikel van 24 januari)?
  • Was de provincie op de hoogte van de onderbezetting op de Vechtdallijnen?
  • Is er in de aanbesteding een artikel opgenomen inzake het aanwezig zijn van een steward cq. conducteur?
  • Wat kunt u doen om de onderbezetting op de Vechtdallijnen op te lossen en de veiligheid voor de passagiers te waarborgen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers

Marja Reuver

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen