search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Natuurcompensatie"

Op 30 augustus heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over natuurcompensatie.

"In het artikel "Activist Jaap Dirkmaat over natuurcompensatie bij bouwproject: 'Het is een lachertje'" van De Monitor, d.d. 5 mei 2017, geeft natuurbeschermer Jaap Dirkmaat een aantal kritiekpunten op de uitvoering van natuurcompensatie in de Wet Natuurbescherming.

Op 14 december 2016 ontraadde GS een motie van GroenLinks die opriep "Handhaving en toezicht van de Wet Natuurbescherming (POV hoofdstuk 4) op alle vlakken actief ter hand te nemen." De motivering daarbij was dat er budget is om eventueel in te huren. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Hoeveel ontheffingen zijn er in Drenthe verleend in de afgelopen 3 kalenderjaren, en hoeveel vanaf 1 januari 2017?
  • Welke compensatiemaatregelen zijn daarbij opgelegd?
  • Wordt er gecontroleerd op de uitvoering van deze compensatiemaatregelen?
  • Wordt er in alle gevallen actief gehandhaafd, of passief op basis van meldingen en handhavingsverzoeken? Hoe is de verhouding daartussen?
  • Heeft u gebruik gemaakt van het budget om eventueel in te huren voor handhaving en was dit budget tot op heden voldoende?
  • Bent u nog steeds van mening dat actieve handhaving op alle vlakken van de Wet Natuurbescherming niet noodzakelijk is?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen