search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

GroenLinks: "Loslopende honden"

Op 23 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over loslopende honden.

"Onlangs publiceerde RTV Drenthe het bericht "Hond bijt schapen Witterveld in Assen dood". Er is veel media-aandacht voor verwonde of gedode schapen en geiten door de wolf. Onderzoek wijst echter uit dat meer dan de helft van de verwonde, en een groot deel van de gedode, schapen zijn aangevallen door loslopende honden (Onderzoeksrapport De Drentse schapen- en geitenhouderij in beeld: Nulmeting vanpredatie op schapen en geiten in de provincie Drenthe, A. Vosmeer & M. van Beek). Bovendien richten deze ook een onbekende schade aan door het aanvallen van wild.

Financiële schade door loslopende honden wordt verhaald op de verzekering van de eigenaar, mits deze geïdentificeerd wordt uiteraard. Anders krijgt de betrokken boer niets. We begrijpen de wens van hondenbezitters om hun dier onaangelijnd los te laten lopen. Dit kan echter niet overal. Denkbaar is het om omrasterde zones voor loslopen aan te leggen. Ook kan het helpen duidelijker aan te geven op welke plaatsen de hond los kan lopen, en waar de hond te gast is en wild voorrang heeft. Naast het faciliteren van dit loslopen, dient buiten die gebieden een verhoogde inzet van toezichthouders plaats te vinden. Bovendien moeten we er voor zorgen dat agressie tegen boa's en terreinbeheerders afneemt, zodat zij hondenbezitters aan durven te spreken op hun aanlijnplicht.

Tot slot kunnen we een bewustwordingscampagne organiseren om hondenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid, en om bovenstaande maatregelen onder de aandacht te brengen.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Onderkent u de problematiek van loslopende honden voor zowel schapen/geiten als voor wild en erkent u dat deze groter is dan die veroorzaakt door wolven?
  • Is er een manier waarop financiële schade door loslopende honden zou kunnen worden vergoed, indien de eigenaar niet kan worden geïdentificeerd?
  • Is het aanleggen van omrasterde zones voor loslopen een haalbaar idee?
  • Kunnen we, met betrokken partijen, duidelijker aangeven waar de hond wél en waar niet aangelijnd hoeft te worden?
  • Bent u bereid te investeren in verhoogde inzet van toezichthouders? Waarom wel/niet?
  • Ziet u een rol voor de provincie om agressie tegen boswachters en groene boa's te verminderen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid een voorlichtingscampagne te initiëren om hondenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid?
  • Kunt u de verbinding leggen tussen onder andere de verschillende terreinbeherende organisaties en IVN om handhavingsbeleid en voorlichting vorm te geven?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Betrokken statenleden

J.n. Kuipers
J.N. Kuipers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen