search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Laagvliegoefening helicopters in stiltegebieden en Natura2000 gebieden"

Op 26 oktober heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over laagvliegoefening helicopters in stiltegebieden en Natura2000 gebieden.

"Onze fractie werd onlangs gewezen op het laagvliegen van helikopters van de luchtmacht in kwetsbare natuurgebieden. Laagvliegende helikopters zijn gefilmd op 17 februari 2015 boven Halkenbroek/Hingsteveen en op 19 april 2015 boven het Blankenveen. Beide locaties liggen in de boswachterij Grolloo en de gebieden liggen in het stiltegebied van Radiosterrenwacht Westerbork en grenzen aan de Natura2000 zone. In Drenthe zijn laagvliegroutes en laagvlieggebieden vastgesteld (2010). Het gebied waar de laagvliegende helikopters zijn waargenomen vallen in het laagvlieggebied. In dit laagvlieggebied, waarvoor ook de Natuurbeschermingswet geldt, hebben de laagvliegactiviteiten in het voorjaar van 2015 geleid tot verstoring van de rust waardoor mogelijk schade aan de fauna is ontstaan. Gegevens over het laagvliegen met helikopters dienen door het ministerie van Defensie sinds 1 januari 2000 te worden ingevoerd in een registratiesysteem.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

  1. Is de provincie op de hoogte van de data dat helikopters van Defensie laagvliegoefeningen doen in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden?
  2. Bent u op de hoogte van het registratiesysteem en wordt de provincie daarin inzage gegeven?
  3. Zo ja, bent u op de hoogte van het totaalaantal laagvlieguren in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden? En kunt u daarvan een overzicht geven?
  4. Zo nee, wenst u over deze gegevens te beschikken?
  5. De Flora- en faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Hoe verhoudt zich dat met het laagvliegen van de helikopters in de kwetsbare gebieden?
  6. Bent u van mening dat het laagvliegen en dus het verstoren van de met zorg gekozen kwetsbare stilte en Natura2000-zones en die door de provincie en terreinbeheerders met zorg worden beheerd, moet worden voorkomen?
  7. Bent u bereid om met het Ministerie van Defensie in overleg te gaan tot het wijzigen van de laagvlieggebieden in Drenthe, zodat deze buiten de kwetsbare gebieden (zoals stiltegebieden en Natura2000 gebieden en aangrenzende zones) komen te liggen?

Namens de fractie van GroenLinks Drenthe

Henk Nijmeijer

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen