search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Infoversum te Groningen"

Op 27 oktober heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het Infoversum te Groningen.

"In het Dagblad van het Noorden wordt met enige regelmaat gesproken over een dreigend faillissement van het Infoversum te Groningen. Het prestigieuze koepeltheater is, na bijna een jaar, nagenoeg failliet en het Dagblad van het Noorden kopte vandaag: 'Wat te doen met het Infoversum?'.

Het Infoversum is destijds in het kader van het Target-project met behulp van diverse subsidiestromen tot stand gebracht. Ook de provincie Drenthe is hierbij nauw betrokken geweest en heeft hieraan ook financieel aan bijgedragen. In het rapport van de Noordelijke Rekenkamer "Naar een noordelijke kenniseconomie" uit 2013 staat het volgende geschreven:

Opvallend is een initiatief van Target  om de technologie te visualiseren en te valoriseren: het zogeheten 'infoversum'.  De provincie Drenthe heeft aangegeven dat de bouw van het Infoversum extern gefinancierd wordt; een klein deel valt onder de post 'communicatie en kennisverspreiding' van het project Target. Het plan voor de activiteiten die zullen plaatsvinden in het Infoversum wordt onder de PR en communicatieactiviteiten geschaard, waaraan de provincie Drenthe en Groningen gezamenlijk €850.000,– hebben besteed.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

  1. Wat is het aandeel van de provincie Drenthe in de gezamenlijke besteding met de provincie Groningen van €850.000?
  2. Hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe indertijd een subsidie verleend aan de totstandkoming van het Infoversum?
  3. Zo ja, hoe groot is het bedrag geweest en onder welke voorwaarden is de subsidie toegekend?
  4. Hoeveel geïnvesteerde publieke middelen gaan verloren door een faillissement van het Infoversum?
  5. Is de provincie Drenthe nog op een andere wijze betrokken (direct of indirect) bij  activiteiten die gelieerd zijn aan het Infoversum? Vinden deze activiteiten doorgang na het faillissement van Infoversum?
  6. Heeft een mogelijk faillissement invloed op andere onderdelen van het Targetproject en loopt de provincie daarbij nog meer risico'?

Namens de fractie van GroenLinks Drenthe

Henk Nijmeijer"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen