search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Huisvesting asielzoekers met een verblijfsvergunning"

Op 4 januari heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

"In het artikel "Woningnood vluchtelingen", Dagblad van het Noorden d.d. 30 december 2015, staat te lezen dat op 1 januari 2016 nog 289 vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten op huisvesting in Drenthe. Ook de meest recente cijfers (1 december 2015) van het COA wijzen op een achterstand in Drenthe: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/publicaties/ 2015/12/01/overzicht-huisvesting-vergunninghouders-per-1-december-2015

De Wet revitalisering generiek toezicht bepaalt dat het toezicht op de gemeenten met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders bij de provincies berust.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Wat zijn de definitieve doelstellingen en realisatie per gemeente voor de 2e helft van 2015?
  2. Bent u in gesprek met de gemeenten die niet aan hun halfjaarlijkse taakstelling hebben voldaan? Zo ja, wat geven zij aan als redenen? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke verantwoordelijkheid kent de wet aan de provincie toe aangaande het toezicht op de gemeenten met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders?
  4. Welke middelen heeft u om in te grijpen bij gemeenten die niet aan hun taakstelling hebben voldaan?
  5. Heeft u in het verleden ingegrepen bij dit toezicht? Zo ja, wanneer en hoe vaak?
  6. Welk beleidskader hanteert u bij het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders?
  7. Op welke wijze meent u dat de gemeenten de niet-behaalde taakstellingen alsnog kunnen realiseren?
  8. Welke rol ziet u daarbij voor de Provincie Drenthe?
  9. Bent u bereid om gebruik te maken van het middel 'indeplaatsstelling' wanneer gemeenten hun taakstellingen op termijn niet weten te behalen?
  10. Bent u bereid Provinciale Staten actief te blijven informeren over de voortgang van de huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning?

Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen