search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Fraude in de auto-industrie"

Op maandag 5 oktober heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over fraude in de auto-industrie.

"Afgelopen weken zijn we opgeschrikt door berichten dat door diverse autoproducenten (waaronder in ieder geval Volkswagen) gefraudeerd is met de emissies van nieuwe auto's. In werkelijkheid zijn auto's vele malen vervuilender te zijn dan eerder werd aangenomen. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zei donderdag 24 september dat 'de consument redelijk belazerd is' door de frauderende autoconcerns. Datagraver heeft becijferd dat zo'n driekwartmiljoen auto's in Nederland "verdacht" zijn.

In Drenthe gaat het waarschijnlijk om duizenden auto's die mogelijk vele malen vervuilender zijn dan eerder aangenomen. Tot afgelopen jaar bestond er voor de motorrijtuigenbelasting een zogenaamde vrijstelling voor zuinige voertuigen. Nu de berichten over de fraude door diverse autoconcerns naar buiten zijn gekomen is de vraag of alle vrijstellingen terecht waren.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Wat betekent de fraude in de auto-industrie voor schade aan de gezondheid van inwoners en de natuurherstelmaatregelen in Drenthe?
  2. Bent u bereid de theoretische modellen op basis waarvan u handelt, te laten doorrekenen op basis van de feitelijke situatie?
  3. Bent u bereid te onderzoeken welke consequenties een grotere feitelijke uitstoot van schadelijke stoffen door auto's heeft op beleidsterreinen waar de provincie verantwoordelijk voor is?
  4. Bent u bereid na te gaan of er feitelijk (i.t.t. de uitkomsten die zijn gebaseerd op theoretische modellen) wordt voldaan aan de EU-normen voor fijnstof en stikstofdioxide in Drenthe?
  5. Hoeveel auto's in Drenthe waren vrijgesteld (van wegenbelasting en daarmee) provinciale opcenten op basis van hun gerapporteerde energiegebruik?
  6. Kunt u aangeven (bij benadering) voor hoeveel van deze auto's dat gebaseerd kan zijn op foutieve informatie? Als u dit niet kunt, bent u bereid dit te achterhalen?
  7. Kunt u aangeven wat de juridische mogelijkheden zijn om eventueel onterecht gemiste inkomsten alsnog te innen door deze rechtstreeks bij de frauderende autoconcerns te vorderen? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid deze mogelijkheden te benutten? Zo ja, hoe en wanneer dan? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen