search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "130 op de A28"

Op 5 februari heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het feit dat vanaf die datum 130 kilometer per uur gereden mag worden op de A28.

"In het artikel 'Ecologisch' gasgeven op A28', Dagblad van het Noorden d.d. 5 februari 2016, staat te lezen dat met ingang van vandaag op het Drentse en Groningse deel van de A28 130 kilometer per uur mag worden gereden. Er valt te lezen: 'De invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), een zeer  ingewikkelde rekenmethode, stelt de beheerder in staat de snelheid te verhogen en, indien nodig, (milieu) maatregelen te treffen.' Op vragen van de journalist kan de woordvoerster van Rijkswaterstaat echter niet aangeven welke concrete maatregelen er getroffen zijn.

GroenLinks maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid, gezondheid van mens en natuur. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Kunt u ons een samenvatting verschaffen van de effecten van de snelheidsverhoging in Drenthe op gebied van: A. verkeersveiligheid; B. geluidsoverlast; C. fijnstof; D. milieu?
  2. Gaat de snelheidsverhoging gepaard met extra uitstoot van stikstof en zo ja, hoeveel?
  3. Heeft Rijkswaterstaat milieumaatregelen getroffen om de stikstofdepositie in Natura2000 gebieden te beperken? Zo ja, kunt u aangeven welke concrete maatregelen dat zijn?
  4. Gaat deze snelheidsverhoging ten koste van: A. de volksgezondheid; B. de effectiviteit van herstelmaatregelen voor de natuur; C. de ontwikkelingsruimte voor economische groei?
  5. Bent u bereid de onder 4 genoemde effecten onder aandacht te brengen van de Minister van Infrastructuur en Milieu?
  6. Ben u bereid om bij de Minister aan te dringen op (aanvullende) milieumaatregelen om de onder 4 genoemde effecten te compenseren?


Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen