search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks, PvdA, D66 en SP: "kwaliteit oppervlaktewater in Drenthe"

Op 19 april hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en SP vragen gesteld over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe.

"Op 4 november 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe, die door GS zijn beantwoord op 7 december 2016. Naar aanleiding van die beantwoording, en het recent verschenen rapport "Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe – Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen" [1], hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Komen de meetgegevens van WECF Nederland overeen met de gegevens die bij u bekend zijn? Zo nee, op welke punten niet en hoe is dat verschil volgens u te verklaren?
  • Onderschrijft u de conclusies van WECF Nederland (p. 36)? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u gemotiveerd aangeven of u bereid bent de maatregelen die WECF Nederland voorstelt (p. 42) uit te voeren?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fracties van

GroenLinks, Hans Kuipers

PvdA, Maaike Bakker

D66, Jordy Tuin en

SP, Wim Moinat

[1] http://www.wecf.eu/nederland/publicaties/bestrijdingsmiddelen-Drenthe.php"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen