search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Extra Statenvergadering op 14 oktober

Op woensdag 14 oktober vindt een extra Statenvergadering plaats, met op de agenda het voorontwerp inpassingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De vergadering start om 13.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. 

De aanleiding voor de extra Statenvergadering is een brief van het ministerie van Economische Zaken, waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over het voorontwerp inpassingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn). In deze brief worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorontwerp inpassingsplan. 

Het project

Het inpassingsplan heeft betrekking op een project van de initiatiefnemers Duurzame Energieproductie  Exloërmond B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., en Raedthuys Windenergie B.V. De initiatiefnemers willen windpark De Drentse Monden en Oostermoer met een omvang van 150 MW ontwikkelen en exploiteren in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 

De procedure

Om dit project mogelijk te maken, wordt de rijkscoördinatieregeling toegepast. Dit betekent dat de planologische verankering plaatsvindt in een (rijks)inpassingsplan, wat vastgesteld wordt door de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.  


Vanwege de extra Statenvergadering komt de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid te vervallen. 


Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen