search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Erfgoedinstellingen blij met voorstel provincie

In de vergadering van 29 juni hebben de commissieleden gesproken over de investeringen die de provincie wil doen in de culturele sector. Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, sprak in op dit agendapunt namens een vijftal Drentse erfgoedinstellingen: het Drents Archief, het Hunebedcentrum, het Herinneringscentrum, Maatschappij van Weldadigheid en het Gevangenismuseum. Peter Sluiter gaf aan dat de erfgoedinstellingen blij zijn met de keuzes van de provincie wat betreft de investeringen. Hij eindigde zijn bijdrage met een vraag aan de commissieleden:

"Op 26 november 1863 was het Thorbecke die de later vaak geciteerde woorden sprak dat kunst geen regeringszaak is en dat de regering geen oordeel of gezag heeft op het gebied van de kunst. Vanuit die gedachte is het begrijpelijk dat ook de provincie een commissie kent die op enige afstand van het bestuur adviseert over subsidies voor de kunst. Maar zou u er eens over willen nadenken welke toegevoegde waarde zo'n commissie specifiek voor de erfgoedsector heeft? En ligt het dan niet voor de hand om hen ook vanuit een andere invalshoek te benaderen?"

Inspreken Peter Sluiter

Op 6 juli staat het stuk over de culturele investeringen op de agenda van het Drents parlement. In die vergadering wordt een besluit genomen over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Het punt dat de erfgoedinstellingen aangekaart hebben, zal hier niet aan de orde komen. Dit komt aan bod bij de behandeling van de cultuurnota in september.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen