search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Eerste onderdelen Investeringsagenda goedgekeurd

Het Drents parlement besprak in de vergadering van 6 juli de eerste onderdelen van de Investeringsagenda. Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud aan middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het Drents parlement heeft ingestemd met de investeringen in 'breedband' en in 'cultuur'.

Breedband

Om de ambitie van snel internet in heel Drenthe succesvol uit te voeren, heeft het Drents parlement ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een extra budget van 9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van breedband.

Cultuur

Het investeringsvoorstel van zo'n 4 miljoen euro in een aantal culturele instellingen, zoals de grote Drentse musea, Kamp Westerbork en kunstenaarsfabrieken, kan ook rekenen op instemming. Met de investering in de musea wil het college van Gedeputeerde Staten de huidige sterke positie van de Drentse musea behouden en waar mogelijk ook voor de toekomst versterken. Doel van de investering in kunstenaarsfabrieken is om startende kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie de kans te bieden om eenvoudig en tegen een lagere huurprijs werkruimte te vinden.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen