search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

Drentse Staten kiezen leden Eerste Kamer

Dinsdag 26 mei 2015 hebben de Drentse Statenleden tijdens de vergadering van Provinciale Staten hun stem uitgebracht op de leden van de Eerste Kamer, net als hun collega's in de andere provincies.

Drentse uitslag

In de vergadering heeft de voorzitter van Provinciale Staten als voorzitter van het Stembureau, Commissaris van de Koning, dhr. Tichelaar, de uitgebrachte stemmen bekend gemaakt. In totaal zijn 41 stemmen uitgebracht. De uitslag is hieronder te zien. Na de verkiezingen zijn de stembiljetten per koerier naar het Centraal Stembureau in Den Haag gebracht. De definitieve, landelijke uitslag wordt op 28 mei om 16.00 uur bekend gemaakt en wordt op deze site gepubliceerd. Dinsdag 16 juni worden de leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd.

Fractie Naam Nr. op de lijst                           Woonplaats                             Aantal stemmen
VVD L.M.L.H.A. Hermans 1 Beetsterzwaag   7
PvdA mw. J.G. Vlietstra 10 Winschoten  7
CDA L.C. Brinkman 1 Leiden 6
PVV A.J.M. van Kesteren 12 Groningen 5
SP M.J.M. Kox 1 Tilburg 5
D66 T.C. de Graaf 1 Nijmegen 3
D66 mw. A.L. Bredenoord 5 Utrecht 1
GroenLinks mw. M.H.A. Strik 1 Oosterbeek 2
ChristenUnie R. Kuiper 1 Amsterdam 3
50PLUS J. Nagel 1 Hilversum 1
Onafhankelijke Senaatsfractie mw. M.J. Sloot 3 Haren 1

Stemwaarde

Niet alle stemmen wegen bij Eerste Kamerverkiezingen even zwaar. Aan de stem van ieder Statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend (stemwaarde), afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Hoe meer inwoners een provincie telt, hoe hoger de stemwaarde. Ter verduidelijking: 6 stemmen in Drenthe staan ongeveer gelijk aan 1 stem in Noord-Holland.

Eerste Kamerverkiezingen
Drentse Statenleden kiezen leden van de Eerste Kamer

Eerste Kamer

Eén keer in de vier jaar kiezen de Statenleden in twaalf provincies de 75 leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de Provinciale Staten verkiezingen, die dit jaar op 18 maart werden gehouden. Taak van de Eerste Kamer is een eindoordeel geven over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen