search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drentse Staten kiezen leden Eerste Kamer

Maandag 27 mei 2019 hebben de Drentse Statenleden tijdens de vergadering van Provinciale Staten hun stem uitgebracht op de leden van de Eerste Kamer, net als hun collega's in de andere provincies.

Drentse uitslag

In de vergadering heeft de voorzitter van Provinciale Staten als voorzitter van het Stembureau, commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, de uitgebrachte stemmen bekend gemaakt. In totaal zijn 41 stemmen uitgebracht. De uitslag is hieronder te zien. Na de verkiezingen zijn de stembiljetten per koerier naar het Centraal Stembureau in Den Haag gebracht. De definitieve, landelijke uitslag wordt op vrijdag 31 mei om 16.00 uur bekend gemaakt. Dinsdag 11 juni worden de leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd.

Fractie Naam Nr. op de lijst Woonplaats Aantal stemmen
VVD A. Jorritsma-Lebbink Almere 6
CDA H.P.M. Knapen Amsterdam
D66 H.J. Pijlman Groningen  2
PVV M.H.M. Faber Hoevelaken
SP M.J.M. Kox Tilburg
PvdA M.L. Vos Amsterdam 2
PvdA J.E.A.M. Nooren 4 Linschoten 4
GroenLinks P. Rösenmuller 1 Driebergen - Rijsenburg
ChristenUnie M.H. Bikker Gouda
Partij voor de Dieren C. Teunissen 's-Gravenhage
SGP        
50PLUS        
Onafhankelijke Senaatsfractie G. Gerbrandy Gauw
Forum voor Democratie P.B. Cliteur Amsterdam

 Verkiezingen Eerste Kamer

Stemwaarde

Niet alle stemmen wegen bij Eerste Kamerverkiezingen even zwaar. Aan de stem van ieder Statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend (stemwaarde), afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Hoe meer inwoners een provincie telt, hoe hoger de stemwaarde. Ter verduidelijking: 6 stemmen in Drenthe staan ongeveer gelijk aan 1 stem in Noord-Holland.

Eerste Kamerverkiezingen (stembus)

Eerste Kamer

Eén keer in de vier jaar kiezen de Statenleden in twaalf provincies de 75 leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de Provinciale Staten verkiezingen, die dit jaar op 20 maart werden gehouden. Taak van de Eerste Kamer is een eindoordeel geven over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen