search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

dhr. T. Blinde (onafhankelijk Statenlid): "Gebrek aan realisme rond waterstof"

Op 8 december heeft de heer T. Blinde (onafhankelijk Statenlid) vragen gesteld over Gebrek aan realisme rond waterstof.

"De waterstofplannen van de Noordelijke provincies liggen wetenschappelijk in toenemende mate onder vuur. Concreet, de stroombehoefte en kosten verontrusten experts. De waterstoffabrieken die Groningen, Drenthe en Friesland willen gaan bouwen zullen 35% van het landelijke stroomverbruik vragen. Hiermee wordt de haalbaarheid, betaalbaarheid en het maatschappelijk draagvlak op het spel gezet. Hoogleraar Ernst Worrell beticht de huidige politiek in het Noorden zelfs van 'vastzitten in het denken' en stelt een behoudendere en logischere aanpak voor. De door Shell gedomineerde waterstof-aanpak zal namelijk alleen al in de Noordzee betekenen dat daar twee keer zoveel windturbines geplaatst moeten worden als nu reeds voorzien. Maar een kniesoor die zich om deze wateren bekommerd natuurlijk.

Met bovenstaand feitenrelaas vind ik het onbegrijpelijk dat het college van GS waterstof maar wil blijven subsidiƫren in de mate waarmee ze dat nu doet, waarbij het feitelijk Shell subsidieert, de organisatie die wereldwijd bekendstaat voor haar 'geldgebrek'. Collega gedeputeerde Nienke Homan (GL) van de provincie Groningen maakt het echter nog bonter. Zij stelt zelfs voor waterstof in lege zoutkoepels op te slaan. Even voor de verduidelijking. Ons uitermate goede gasnet is enkel geschikt te maken voor waterstof door een peperdure plaklaag aan te brengen in de buizen. Dit omdat waterstofmoleculen veel kleiner zijn dan gasmoleculen. Hoe denkt mevrouw Homan dat dit werkt bij poreuze gaskoepels???

Vragen:

  • Sluiten de huidige plannen omtrent duurzame energieproductie aan op de waterstofplannen? a. Hoeveel windturbines en hoeveel m2 zonnepaneel is er nodig om de waterstofambities van GS te dekken?
  • In het artikel van het DVHN (d.d. 5 december 2020) geeft de heer/gedeputeerde Stelpstra aan dat biomassa ook omstreden is net als waterstof. Acht GS de kans aanwezig dat energie opgewekt in een Drentse biomassacentrale een waterstoffabriek van 'groene' stroom gaat voorzien? a. Zo ja, valt bovengenoemde situatie voor GS onder duurzaam?
  • In het artikel van het DVHN (d.d. 5 december) wordt ook het Klimaatakkoord aangehaald. Nu wetenschappers stellen dat de politiek in het Noorden 'vastzitten in het denken', vindt GS het niet jammer dat de klimaattafels qua deelnemende sectoren en actoren eenzijdig was samengesteld en er dus teveel sectoren/actoren buitengesloten zijn? a. Zo nee, is GS bekend met het in de economie bekende fenomeen ''kartel''?
  • Een kartel is in de economische wetenschap een overeenkomst tussen actoren om de onderlinge concurrentie te verminderen, buitenstaanders kansen te ontnemen en de markt te verdelen. Met deze kennis, bent u het met mij eens dat de klimaattafels voldoen aan bovenstaande omschrijving van een kartel? a. Zo ja, is het dan een logische gevolgtrekking dat wij nu maatschappelijk de wrange vruchten plukken van de kartelvorming aan de klimaattafels wat zich uit in het ' vastzitten in het denken' zoals hoogleraar Worrell uiteenzet?bi. Zo nee, waarom niet?

Thomas Blinde, onafhankelijk Statenlid"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen