search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

De boer op met het Programma Toekomstgerichte Landbouw

Tijdens de excursie op 10 mei vertelden boeren zelf aan Statenleden hoe zij de toekomst zien, wat zij doen om te verduurzamen en waar zij tegenaan lopen. Na een rit met de waterstofbus ontving Jan Reinier de Jong het gezelschap op zijn akkerbouwbedrijf in Odoorn, dat tevens de eerste Drentse Broedplaats van Stichting Veldleeuwerik is: dé plek om ervaring op te doen en kennis te delen over verduurzaming en innovatie in de praktijk. Het tweede bedrijf dat bezocht werd, was de Maatschap van Aart en Jans Brinkman in Amen, waar de jonge broers met hun gezinnen een melkveebedrijf runnen.

De ervaringsverhalen van deze boeren onderstrepen het belang om ook als provincie te investeren in de landbouw. Het college van Gedeputeerde Staten willen extra geld beschikbaar stellen en dienen daartoe een verzoek in bij het Drents parlement. Het extra geld zal met name worden benut voor instrumenten als de inzet van een melkveeconsulent en het maken van verduurzamingsplannen voor de melkveesector. Op dit moment is het de melkveesector die voor de grootste uitdagingen staat en extra hulp nodig heeft om in de toekomst te blijven voortbestaan.

Toekomstgerichte Landbouw 2

Het Programma Toekomstgerichte Landbouw gaat over innoveren, moderniseren en verduurzamen in de primaire sector en de agribusiness. Het is het handvat waarmee de provincie ondersteuning biedt -feitelijk, fysiek of financieel- aan ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen voor een bestendige toekomst.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen