search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Dag van Europa

Op woensdag 30 mei maken de leden van het Drents parlement op de Dag van Europa kennis met de duurzame, innovatieve en grensoverschrijdende kracht van (Zuidoost-)Drenthe.

Wat gebeurt er allemaal al op het gebied van de innovatieve, groene bedrijvigheid en hoe speelt Europa daar een rol in? En waar liggen de kansen om deze ontwikkelingen met jong en grensoverschrijdend talent duurzaam te versterken? Deze vragen staan centraal bij de Dag van Europa.

Werkbezoek Chemport Europe Emmen

Allereerst wordt een bezoek gebracht aan Chemport Europe in Emmen. Chemport Europe zet zich in op het versnellen van de groene economie en het wereldwijd op de kaart zetten van de chemische sector. Binnen Chemport Europe krijgt de bestaande bedrijvigheid in de regio een krachtige impuls, worden nieuwe (inter)nationale ondernemingen aangetrokken en krijgen veelbelovende startups een vliegende start.

Emmtec

Stones: werken aan de toekomst

Vervolgens staat restaurant Stones op het programma. Stones is een leerbedrijf van Hogeschool Stenden. Binnen Chemport Europe werken diverse opleidingen zoals Stenden intensief samen. Er zijn proeftuinen waar de vonk van de wetenschap het vuur van de innovatie laat oplaaien. Zo ontstaan nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen. Daarnaast zijn er meerdere mbo-scholen, zoals het Drenthe College, waar jonge mensen met talent voorbereid worden op functies in de logistiek, agri-business, energiesector en chemische industrie. Talent dat veel kan betekenen voor de toekomst van Zuidoost-Drenthe.

Rijnlandinstituut

Om dit verder te kunnen versterken is het Rijnlandinstituut opgericht, een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College. Het Rijnlandinstituut wil uitgroeien tot een duurzaam grensoverschrijdend kennisnetwerk voor regionale ontwikkeling in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De leden van het Drents parlement krijgen tijdens de Dag van Europa meer zicht op waar men op dit moment mee bezig is en wat de ambities zijn om Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland en Zuidoost-Drenthe in het bijzonder op de lange termijn duurzaam te kunnen versterken.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen