search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66 en GroenLinks: "Bonussysteem OV"

Op 28 april hebben de fracties van D66 en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het verstrekken van bonussen aan vervoerders.

"Op 29 maart j.l. is tijdens de commissievergadering Omgevingsbeleid de nota van uitgangspunten inzake de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor Groningen en Drenthe over de jaren 2020-2029 besproken. Op pagina 23 van de betreffende nota viel een passage te lezen over het verstrekken van bonussen aan vervoerders bij geleverde prestaties op het gebied van klanttevredenheid en reizigersopbrengstengroei. Zowel de fractie van D66 als GroenLinks hebben hun bedenkingen uitgesproken over deze systematiek, aangezien in de visie van de beide partijen een dergelijke beloningsstructuur moeilijk te plaatsen valt binnen het publieke domein. Daarnaast verbaast het D66 en GroenLinks dat er weinig openheid van zaken bestaat aangaande de financiële omvang van de bonussen, welke specifieke criteria gelden bij de verstrekking ervan en waar het geld specifiek aan besteed wordt.

Op grond van het bovenstaande hebben de fracties van GroenLinks en D66 de volgende vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Welke partijen dragen bij aan de financiering van deze bonussen?
  2. Welke bedragen zullen worden uitgekeerd bij het toekennen van beloningen?
  3. Wordt dit systeem ook elders in het land toegepast? Zo ja, waar en op welke wijze wordt dat vormgegeven?
  4. Welke specifieke criteria gelden bij het verstrekken?
  5. Waar wordt het geld dat gemoeid is met deze bonussen precies aan besteed?
  6. Wat is de motivatie om dit zo te organiseren?
  7. Waarom is het vastleggen van de wenselijke normen voor klanttevredenheid en reizigersopbrengstengroei niet voldoende toereikend om de doelstellingen te behalen en de gewenste prestaties bij de vervoerders af te dwingen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van D66 en GroenLinks

Jordy Tuin en Hans Kuipers"

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen