search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Zonnegronden"

Op dinsdag 13 februari heeft de D66-fractie vragen gesteld over zonnegronden.

"Drenthe heeft, in het kader van een energieneutraal Drenthe in 2050, voor 2030 het doel circa 20 Petajoule aan duurzame energie op te wekken. In het dagblad Trouw van 13/01/2018 en van 12/02/2018 staan een aantal artikelen die de aandacht van D66 hebben getrokken. Op 13 januari verscheen het artikel 'Zonneparken nemen steeds meer ruimte in'(1) en op 12 februari is het artikel 'Stormloop op grond voor zonneparken'(2) verschenen.

Het eerste artikel beschrijft de grote vraag naar natuur- en landbouwgronden door initiatiefnemers van zonneparken, waarbij het de bedoeling is de aangekochte gronden vol te zetten met zonnepanelen. Het tweede artikel beschrijft de strijd om lappen grond, zowel door Nederlandse als door buitenlandse (grote en kleine) investeerders, ook met de intentie op deze gronden zonneweides te ontwikkelen. Deze beide artikelen hebben ertoe geleid dat D66 de volgende vragen aan het college van GS wil stellen:

  • In hoeverre is GS bekend met de in de beide artikelen geschetste situatie, waarbij investeerders gronden verwerven met de bedoeling deze vol te zetten met zonnepanelen?
  • In hoeverre is bij GS bekend, dat ook in Drenthe investeerders gronden hebben gekocht of willen kopen, met de bedoeling van deze gronden zonneweides te maken?
  • Mocht de situatie bij vraag 2 bij u bekend zijn, om hoeveel gronden gaat het dan? Mocht de situatie bij vraag 2 bij u niet bekend zijn, betekent dat dan dat er geen gronden worden aangekocht of betekent dat dat GS daar geen zicht op heeft?
  • In de Revisie Omgevingsvisie is te lezen "....Vanwege de bestaande sturingsfilosofie is de provincie Drenthe bij de uitwerking van beleid namelijk sterk afhankelijk van andere overheden (met name gemeenten), burgers en bedrijven...". Verder valt er te lezen: ".....om in dialoog met de samenleving na te denken over het gewenste beleid voor het energielandschap van na 2020.....". Kunt u aangeven, mocht het in de hierboven aangehaalde artikelen geschetste beeld aan de orde zijn en er (op grote schaal) gronden worden verworven door (binnenlandse en/of buitenlandse) investeerders, op welke wijze gemeenten, burgers en bedrijven zijn geraadpleegd dan wel in de toekomst worden betrokken bij de aankoop van de gronden.

1 https://www.trouw.nl/groen/zonneparken-nemen-steeds-meer-ruimte-in-beslag~ad152050/

2 https://www.trouw.nl/groen/stormloop-op-grond-voor-zonneparken~ac09fba4/

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen