search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Waterkrachtcentrales"

Op 16 mei heeft D66 vragen gesteld over waterkrachtcentrales.

"Door klimaatverandering en de snelle afname van de voorraad fossiele brandstoffen in de wereld is de noodzaak van een duurzame energievoorziening evident. Ook in Drenthe is er derhalve de afgelopen jaren de behoefte gevoeld om hier verdere invulling aan te geven. D66 is van mening om naast wind- en zonne-energie ook te kijken naar andere vormen van opwekking van duurzame energie met als doel een in het nieuwe collegeakkoord genoemde 'brede energiemix' te realiseren. Eén van die mogelijkheden zou wellicht, gezien het substantieel te noemen verval in Drentse kanalen, waterkrachtenergie kunnen zijn.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

  • Ziet het college waterkracht als instrument om te werken aan een duurzame energievoorziening in Drenthe?
  • Kan het college inventariseren wat de (technische) mogelijkheden van waterkracht binnen de provincie Drenthe zijn, waarbij aandacht geschonken wordt aan de volgende aspecten: in hoeverre de bestaande infrastructuur aan gemalen op de Drentse sluiscomplexen ingezet zou kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie, de rendabiliteit van waterkrachtenergie daarbij en de opties voor lokale initiatieven van inwoners.

Fractie D66 Drenthe, Jordy Tuin"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen