search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Verruimen zoekgebieden"

Op 21 februari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de verruiming van zoekgebieden voor windenergie.

"In januari 2014 heeft D66 in PS van Drenthe een motie ingediend waarin gevraagd is het zoekgebied voor windenergie te verruimen en te kijken naar meerdere zoekgebieden in Drenthe, buiten enkel de Veenkoloniën. Op dat moment in 2014 heeft PS tegen deze motie van D66 gestemd.

Nu, drie jaar later, blijkt de keuze voor de Veenkoloniën als zoekgebied, niet tot nauwelijks draagvlak te hebben en op enorme weerstand te stuiten. Op momenten staan de openbare orde en veiligheid onder druk, zijn onderlinge verhoudingen ernstig verstoord en blijkt er een ongelijke verdeling van lusten en lasten.

Vandaag was te lezen bij RTV Drenthe het bericht 'Drenthe moet op zoek naar alternatieve locaties voor windmolens'. In dit artikel wordt aangegeven door Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NVOW), mogelijkheden te zien '...de impasse te kunnen doorbreken als de provincie pro-actief wordt in het kijken naar alternatieve locaties. Dat vereist een besluit van Provinciale Staten...'

Mocht D66 besluiten om wederom een motie in te dienen waarin gevraagd wordt de zoekgebieden te verruimen, graag voorafgaand antwoord op de volgende vragen:

  • In hoeverre is GS bereid te kijken naar mogelijkheden de zoekgebieden voor windenergie in Drenthe te verruimen?
  • In hoeverre is GS bereid zich in te zetten bij de minister Kamp om verruiming van de zoekgebieden, te bepleiten?

Ook is op RTV Drenthe te lezen dat minister Kamp op 23 maart in gesprek gaat met De Zonkoloniën over de mogelijkheid van zonne-energie in de Veenkoloniën.

Aansluitend op dat laatste nieuwsbericht nog een aantal vragen:

  • Is bij GS via officiële zijde bekend dat minister Kamp in gesprek gaat met De Zonkoloniën?
  • Zo ja, wat zijn de verwachtingen van GS t.a.v. dit gesprek en het (gedeeltelijk) vervangen van wind door zon of andere vormen van alternatieve energie?
  • Mocht het gesprek tussen minister Kamp en De Zonkoloniën ertoe leiden dat er ruimte wordt geboden op een andere wijze dan via wind te voldoen aan de voor Drenthe gestelde opgave, welke stappen is GS van plan te nemen?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van D66, Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen