search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Verkeerssituatie Lheebroek"

Op 29 september heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie bij Leebroek.

"Onlangs kwam de fractie een bericht onder ogen aangaande de verkeerssituatie om en nabij de Mussels ter hoogte van Lheebroek. Uit berichtgeving kort voor het zomerreces bleek dat er tot dusver van een duurzame oplossing, waar zowel de gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld als inwoners uit het gebied zich naar zouden kunnen schikken, geen sprake is. Deze impasse en discussie over de verkeersveiligheid en de daarmee samenhangende inpassing van de infrastructuur bestaat reeds jaren. Daarom zou het naar de mening van D66 niet onverstandig lijken wanneer het college van Gedeputeerde Staten poogt bij te dragen aan het creëren van een oplossing van dit probleem.

Onze fractie heeft op basis van het bovenstaande de volgende vragen:

  1. Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met deze informatie en impasse?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om een rol te spelen in het nader tot elkaar laten komen van de twee gemeenten én bewoners?
  3. In welk opzicht is het college bereid om zich samen met de betrokken partijen in te spannen voor een duurzame en breed gedragen oplossing?

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Drenthe

Jordy Tuin"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen