search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Totstandkoming van een bovenregionale sportvoorziening"

Op 13 juni heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de totstandkoming van een bovenregionale sportvoorziening.

"D66 maakt zich zorgen over de ontstane situatie rond de totstandkoming van een bovenregionale sportvoorziening, een ijsbaan, en de eventuele toekenning van maximaal vijf miljoen euro voor ingediende plannen. Zo het nu lijkt, ontstaat er een onwenselijke situatie: zowel Assen als Hoogeveen houden vast aan hun plannen een ijsbaan te ontwikkelen (volgens wethouders Steenbergen en Smit bij RTV Drenthe) en zijn ook voornemens deze plannen ten uitvoer te brengen. Dat zou betekenen dat er twee ijsbanen in Drenthe komen.

D66 heeft hierover een aantal vragen:

  • Heeft GS de afgelopen maanden, nadat bekend werd dat Assen door wilde gaan met het ontwikkelen van hun ijsbaan plannen -ongeacht waar de subsidie naar toe zou gaan- gesprekken gevoerd of actie ondernomen om de ontstane situatie te de-escaleren?
  • Zo ja, wat is daarvan de opbrengst? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan?
  • Wat gaat GS de komende dagen/weken ondernemen om de, in de ogen van D66 onwenselijke situatie van twee ijsbanen in Drenthe, te voorkomen?
  • U vraagt van PS zich uit te spreken of de vijf miljoen toegekend kunnen worden aan Hoogeveen. Daarmee lijkt u de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een (potentieel onwenselijke) situatie, bij PS neer te leggen. Wat is uw motivatie hierbij?

Wij verzoeken u om uw reactie op bovenstaande vragen vóór de Statencommissie FCBE van 28 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen