search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Startende ondernemers en faillietverklaringen"

Op 12 oktober heeft de fractie van D66 vragen gesteld over startende ondernemers en faillietverklaringen.

"Gisteren verscheen het rapport Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KvK) over de eerste drie kwartalen van 2017. De provincie Drenthe investeert veel geld in regelingen voor startende ondernemers, met onder andere het Innovatiefonds Noord-Nederland en het MKB-fonds Drenthe. Desalniettemin bleek uit het KvK-rapport dat Drenthe er negatief uitspringt als het gaat om het aantal starters (afname van 8% ten opzichte van vorig jaar) en het aantal faillietverklaringen (toename van 16%) in onze provincie. In de meeste Nederlandse provincies neemt het aantal starters juist toe en neemt het aantal faillietverklaringen juist af.

Dat baart D66 zorgen en onze fractie heeft dan ook een aantal vragen hierover aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  • Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het uitgekomen KvK-rapport? Zo ja, hoe beoordelen zij de inhoud van dit rapport?
  • Welke redenen zijn er volgens GS om te verklaren waarom Drenthe er, ondanks de vele miljoenen die ge├»nvesteerd worden in het stimuleren van startende ondernemingen, zo negatief uitspringt in deze analyse?
  • Welke concrete gegevens zijn bij GS bekend over het effect van deze negatieve trends op de werkgelegenheid in Drenthe?
  • In hoeverre zien GS aanleiding om de bestaande regelingen te veranderen of om nieuwe regelingen in het leven te roepen om deze negatieve trend in Drenthe om te draaien?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Henk Pragt"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen