search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Provincie Drenthe als regenboogprovincie"

Op 17 juli heeft de fractie van D66 vragen gesteld over Provincie Drenthe als regenboogprovincie.

"Vorig jaar heeft de provincie Drenthe zichzelf uitgeroepen tot regenboogprovincie om zo de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) in Drenthe te vergroten. Concreet heeft dit het afgelopen jaar geleid tot de organisatie van een culturele regenboogweek en een symposium in het provinciehuis. Daarnaast heeft het gezorgd voor de productie van de inmiddels negen keer internationaal bekroonde film 'Anders' en het bijeenkomen van ambtenaren, CMO STAMM, Meldpunt Discriminatie en het COC.

Deze ontwikkelingen zijn een stap in de goede richting als het gaat om de veiligheid en sociale acceptatie van LHBT'ers in onze provincie, waar het helaas nogal eens aan schort. Dit jaar krijgt de culturele regenboogweek 2017 een vervolg, waarmee de provincie voortschrijdend invulling geeft aan de stempel 'regenboogprovincie'. Tijdens deze culturele regenboogweek in 2017 hebben de locaties van meerdere Drentse scholen aandacht besteed aan de positie van LHBT'ers in Drenthe. Daarnaast zijn er in de gehele provincie diverse lezingen, filmvertoningen en een expositie in herinneringscentrum Kamp Westerbork georganiseerd.

Ondanks dat D66 tevreden is met de koers die de provincie vaart, vraagt de fractie zich af wat op de lange termijn de doelstellingen zijn die worden verbonden aan de status 'regenboogprovincie' en hoe deze doelstellingen behaald moeten worden. Daarom heeft de fractie, ook met het oog op de culturele regenboogweek 2018, de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Hoe ziet u de structurele aanpak van het bevorderen van de sociale acceptatie en veiligheid van Drentse LHBT'ers in de komende jaren voor u?
  • Bent u tevreden met het bereik en de resultaten van de culturele regenboogweek 2017, zowel op het gebied van deelnemende scholen aan deze regenboogweek als op het gebied van het overige programma? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u ondernemen om het positieve effect van de culturele regenboogweek 2018 te vergroten?
  • Ziet u in het kader van de veiligheid van Drentse LHBT'ers mogelijkheden om in Drenthe te werken aan de bekendheid en bereikbaarheid van de speciale politie-eenheid Roze in Blauw Noord-Nederland? Zo ja, hoe wilt u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  • Welke resultaten hebben het samenkomen van ambtenaren, Meldpunt Discriminatie, CMO STAMM en het COC opgeleverd? Is er sprake van concrete projecten of plannen die zijn voortgevloeid uit deze bijeenkomsten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen