search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Motie Smaling/Vos: Stimulering duurzame energieproductie"

Op 21 december heeft D66 vragen gesteld over de door de Tweede Kamer aangenomen motie 'Stimulering duurzame productie'.

"Op 20 december 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Smaling en Vos, ' Stimulering duurzame energieproductie':


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onrust en wanhoop in en rond de Drentse Veenkoloniën over de voorgenomen bouw van grote windparken al lange tijd ernstig is en niet vermindert; constaterende dat de plaatsing van de turbines fysieke schade en ernstige reputatieschade toebrengt aan een internationaal toonaangevend sterrenkundig instituut en zijn meetopstellingen;

verzoekt de regering, een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Jan Vos

 

In de motie wordt opgeroepen een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren als waar Drenthe zich toe heeft verplicht. D66 ziet, naar aanleiding van deze motie, mogelijkheden en kansen om de impasse in het Veenkoloniale gebied wat betreft de plaatsing van windturbines, te doorbreken.

D66 heeft de volgende vragen:

  1. Wat gaat GS doen met de ruimte die de motie Smaling/Vos biedt?
  2. Is verruiming van de zoekgebieden een van de mogelijkheden die GS in overweging neemt? Zo nee, waarom niet?
  3. Overweegt GS om actief invulling te geven aan de oproep in de motie Smaling/Vos te zoeken naar alternatieven die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?Zo nee, waarom niet?
  4. Op welke wijze denkt u bewoners te betrekken bij dit proces?

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen