search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Mobiele datacommunicatie in Drenthe"

Op 6 juli heeft de fractie van D66 vragen gesteld over mobiele datacommunicatie in Drenthe.

"Ontwikkelingen op het terrein van mobiele datacommunicatie doen steeds vele nieuwe toepassingen ontstaan; D66 ziet daarin kansen voor gebruikers en aanbieders. Ondermeer het gebruik van apps voor bewegwijzering, achterliggende informatie over de omgeving en informatie bij persoonlijke calamiteiten zijn steeds belangrijker geworden. Van belang voor inwoners, toeristen en dus ook voor de economie. Bij bewegwijzering gaat het ook om in snel toenemende mate om andere toepassingen met technieken als Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) – denk aan Pokémontoepassing, maar dan met andere (bijv. Drentse) onderwerpen.

Drenthe wil fiets- en wandelprovincie zijn en blijven. Om aantrekkelijk te blijven zijn mobiele toepassingen als geografische informatie nodig, maar vooral VR en AR vormen nieuwe dimensies van aantrekkelijkheid voor veel doelgroepen. Hiervoor is mobiele dekking nodig; deze dekking is in Drenthe ronduit bedenkelijk; de witte vlekken voor mobiel bereik in Drenthe zijn bekend (zie o.m dekkingskaarten van de verschillende operators).

Het is daarom dat D66 de volgende vragen heeft:

  • Erkent u dat inzet voor genoemde nieuwere technieken de aantrekkelijkheid voor diverse doelgroepen van toeristen vergroot? Zo ja, bent u van plan te investeren in het stimuleren van dergelijke toepassingen voor Drenthe? Zo nee, waarom niet?
  • Bijna wekelijks worden proeven geannonceerd van toepassingen die gebruik maken van mobiele communicatie. Geen van deze proeven/pilots vinden plaats in Drenthe. In onze ogen is dit een gemiste kans om vruchten te plukken van vroegtijdige toepassing en binnenhalen van nieuwe kennis en kunde. Bent u van plan om zich in te spannen dergelijke praktijkproeven naar Drenthe te halen? Zo ja, waaruit blijkt dat, zo nee, waarom niet?
  • Volgens het Antennebureau telde Nederland in april 2017 43933 masten voor GSM, UMTS (=opvolger van GSM) en 4G. Was en wordt evenredig geïnvesteerd in met name datacommunicatie (o.a zendmasten; dus niet alleen voor spraak t.b.v noodoproepen) in vergelijking met andere provincies? Zo ja, waaruit blijkt dat, zo nee, welke acties onderneemt GS om het aandeel van Drenthe op gelijk niveau te krijgen?
  • Wordt of werd deze evenredigheid gerelateerd aan geografische eenheden of aantal inwoners (zie ook dekkingskaartjes 4G van resp. operators)? Waaruit blijkt dit? Waar is sprake van 'onderbemasting'?
  • Voor de bevordering van mobiele datacommunicatie is de rol van de gemeente cruciaal, ondermeer bij het verlenen van vergunningen voor zendmasten. Hanteren alle Drentse gemeentes dezelfde aanpak en doorlooptijden voor een aanvrage? En is dit ook de ervaring van de operators?
  • Wat kan de provincie (verder) doen om de mobiele datacommunicatie verder te doen vergroten en wat is GS nog van plan op dit gebied?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen