search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "lijsttrekkersdebat"

Op 18 januari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over het lijsttrekkersdebat dat op 8 februari georganiseerd wordt. 

"In het Dagblad van het Noorden van 18/01/2017 was het volgende te lezen: 'Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord hebben hun handen afgetrokken van de inhoud van het lijsttrekkersdebat op 8 februari, uit onvrede met de bemoeienis van de Drentse CdK. De omroepen willen geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de inhoud.' Verderop in het artikel wordt aangegeven dat door het SNN bepaalde onderwerpen, als 'de ontevreden kiezer' en 'asielbeleid', buiten het debat worden gehouden. Eveneens is in het artikel te lezen dat door actieve bemoeienis van de CdK, partij(en) worden uitgesloten van deelname.

D66 heeft naar aanleiding van het krantenartikel de volgende vragen en gezien de urgentie hierbij het verzoek aan GS om de onderstaande vragen binnen een week (vóór 25 januari) te beantwoorden:

  1. Klopt het, dat het SNN de onderwerpen, die tijdens het debat op 8 februari aan de orde komen, bepaald heeft tegen het advies van de drie noordelijke omroepen in?
  2. Zo ja, wat is daarvoor de reden? Zo niet, wat is de verklaring?
  3. Klopt het, dat de CdK bepaald heeft welke partijen wel/niet mogen deelnemen aan het debat, tegen het advies van de drie noordelijke omroepen in?
  4. Zo ja, wat is daarvoor de reden? Zo niet, wat is de verklaring?
  5. D66 is van opvatting dat in de voorbereiding van de verkiezingen van 15 maart a.s., een zo breed mogelijk geluid door een zo breed mogelijke afvaardiging van partijen over het voetlicht gebracht dient te worden. Tevens is D66 van mening is dat bemoeienis van politieke ambtsdragers bij de bepaling van inhoud van een debat, vormgegeven door de media, niet passend is. Uit het artikel in het DvhN lijkt bemoeienis van politieke ambtsdragers aan de orde.

Kunt u op het bovenstaande toelichting geven?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66, Marianne van der Tol"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen