search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

D66: "Kosten voor catering"

Op 6 maart heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de kosten voor catering.

"Op 23 februari jongstleden berichtte het Algemeen Dagblad (https://www.ad.nl/binnenland/provincie-brabant-eet-en-borrelt-voor-miljoenen-gemeenschapsgeld~ab9b7ff8/) over de kosten die provincies maken in het kader van catering. In het artikel wordt geconcludeerd dat de provincie Brabant bijvoorbeeld in 2016 1 miljoen euro uitgaf aan catering. In het artikel van het AD wordt vastgesteld dat provincies allemaal verschillende kosten rekenen tot deze post. D66 hecht aan transparantie van overheidsfinanciën en aan een sobere interne bedrijfsvoering. Deze situatie leidt voor de fractie van D66 tot de volgende schriftelijke vragen:

  • Hoe verhouden de kosten voor catering in de provincie Drenthe zich tot de gemaakte kosten voor catering in andere provincies, rekening houdend met het feit dat Drenthe vergeleken met andere provincies relatief weinig inwoners heeft?
  • Hoe ontwikkelt de kostenpost catering zich over de laatste jaren en hoe wordt verwacht dat deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen?
  • Op welke manier verschilt de manier waarop de provincie Drenthe kosten voor catering definieert van de manier waarop andere provincies dat doen?
  • Hoe zijn de kosten voor catering die de provincie rekent opgesplitst naar activiteit? Bijvoorbeeld bijeenkomsten voor PS en/of GS, recepties en personeel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Henk Pragt"

Betrokken statenleden

Pragt
Dhr. H.J. Pragt Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen