search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "IJsbaan in Drenthe"

Op 1 april heeft de fractie van D66 vragen gesteld betreffende ijsbaan in Drenthe.

"Gisteren, vrijdag 31 maart, werd bekend dat het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten op dit moment geen 5 miljoen subsidie toe te kennen aan één van de initiatieven voor een ijsbaan in Drenthe, te weten in Hoogeveen of Assen. Als reden daarvoor werd gegeven dat de plannen van de beide gemeenten onvoldoende onderbouwd zijn. In het collegebesluit staat te lezen "....De mogelijke aanvragen door de gemeenten Hoogeveen en Assen worden op volgorde van binnenkomst behandeld...." Zo het nu lijkt, hanteert de provincie in dit geval het 'molenaarsprincipe': wie het eerst komt, die het eerst maalt.

D66 heeft over deze kwestie een aantal vragen:

  • Het belangrijkste criterium voor het in aanmerking komen voor de subsidie van 5 miljoen voor het realiseren van een ijsbaan, leken in een eerder stadium gebaseerd op de kwaliteit van de plannen. Door de formulering in het collegebesluit gisteren lijkt het 'molenaarsprincipe' leidend te worden. Klopt deze veronderstelling? Zo ja, waarom is in tweede instantie gekozen voor 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'? Zo ja, Waarom is het belangrijkste criterium voor de keuze van waar een ijsbaan komt, de kwaliteit van de ijsbaan plannen, losgelaten?
  • In dec 2016 heeft GS gezegd "...Na 31 december vervalt niet alleen de subsidie voor een ijsbaan, maar vervallen ook de voorwaarden. Als er nieuwe plannen komen, dan is er een nieuw "speelveld"....." Wat wordt hier precies mee bedoeld? En wat betekent dit voor de huidige situatie?
  • Bent u het met ons eens dat als al gekozen wordt voor het hanteren van het molenaarsprincipe alle betrokkenen een gelijke kans zouden moeten krijgen?
  • Als u dat met ons eens bent hoe beoordeelt u dan het feit dat de gemeente Hoogeveen ruim vier uur eerder werd geïnformeerd over de nieuwe spelregels dan de gemeente Assen?
  • Wat is de meerwaarde van op deze manier subsidie verstrekken?
  • De provincie lijkt door deze stellingname de concurrentie tussen Drentse gemeenten op negatieve wijze te beïnvloeden. In hoeverre acht dit college de ontstane ratrace tussen twee Drentse gemeenten wenselijk?
  • In hoeverre beoordeelt dit college het proces rond de ijsbaan op dit moment als zorgvuldig?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen