search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Holtingerveld"

Op 25 januari heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het Holtingerveld.

"De fractie van D66 Drenthe constateert dat het geplande informatiecentrum en de investeringen omtrent het Holtingerveld al enige jaren tot discussies hebben geleid op zowel gemeentelijk als provinciaal politiek niveau. Na publicatie van de plannen begin 2010 zijn er een aantal bewoners geweest die direct zienswijzen heeft ingediend. Hierop is nooit reactie gekomen van de zijde van initiatiefnemers zoals de provincie, de gemeente Westerveld en Staatsbosbeheer. Ook is er met de input van de inspraakavonden in datzelfde jaar volgens de bewoners nauwelijks iets gedaan. Bovendien is een aantal partijen van opvatting tot op de dag van vandaag onvoldoende betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van de aanvullende plannen en nieuwe investeringen die op stapel staan. Dit laatste was onder andere te lezen in een artikel van het Dagblad van het Noorden van 6 januari j.l. Eén van de doelstellingen van de plannen was om het meerdaagse toerisme te bevorderen.Tegelijkertijd betoogden de niet in behandeling genomen zienswijzen dat er geen sprake was van een gedegen marketingplan. Zeker ook omdat de bezettingsgraad van het Parkeerterrein bij het Holtingerveld zeer laag te noemen is, heeft de fractie van D66 bedenkingen bij de spin-off van de nu al gedane en toekomstige investeringen.

Naar aanleiding van het bovenstaande, met het oog op de aangenomen D66-motie Participatieparagraaf en in het kader van onze controlerende taak heeft de Statenfractie van D66 een viertal vragen voor Gedeputeerde Staten:

1. Hoe beoordeelt het college het gevolgde proces tot nu toe en ziet zij op grond daarvan reden om nadere acties te ondernemen?

2. In welke mate is het college bereid om op korte termijn alsnog de inbreng van de lokale gemeenschap te betrekken?

3. Wat heeft dit project tot dusver gekost en opgeleverd?

4. Denkt het college mede door de nieuwe investeringen het benodigde publiek aan te trekken om aan de oorspronkelijke verwachting te voldoen? Verwacht het college daarmee het positieve rendement van de plannen zeker te stellen?

Met vriendelijke groeten,

Fractie D66 Drenthe

Jordy Tuin"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen