search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Gewijzigd plan inzake het Transferium bij De Punt"

Op 14 februari heeft de fractie van D66 vragen gesteld over het gewijzigd plan inzake het Transferium bij De Punt.

"Tijdens de informatiesessie op maandagavond 13 februari j.l. in Vries is het gewijzigde plan inzake het transferium bij De Punt gepresenteerd. Op deze bijeenkomst heeft gedeputeerde Brink te kennen gegeven dat de gemeenteraad van Tynaarlo gevraagd moet worden planologische medewerking hieraan te verlenen. Daarbij gaf hij aan geen positie meer te zien voor Provinciale Staten in het verdere besluitvormingsproces aangezien dit gremium reeds akkoord is gegaan met een transferium aan de oostkant van de A28 in december 2015. Dit blijkt eveneens uit de berichtgevingen van RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden.

Deze gang van zaken verbaast D66 aangezien het nieuwe plan, een transferium in de "oksel" tussen de A28 en de afrit Eelde, vanzelfsprekend andere gevolgen in zich draagt ten opzichte van de oude situatie. Zo zullen verkeersstromen aan verandering onderhevig zijn en een aantal buslijnen omgelegd moeten worden. Daarnaast zijn de specifieke kosten nog niet inzichtelijk gemaakt en is het onbekend of er breed draagvlak bestaat voor het plan vanuit inwoners en maatschappelijke organisaties. Natuurplatform Drentse Aa heeft bijvoorbeeld nog steeds grote bedenkingen bij de noodzaak van het transferium, zo bleek uit dezelfde berichtgevingen gisteren. Bovendien zijn de mogelijkheden ter vermindering van de verkeerscongestie vóór De Punt door samenkomst van de N34 en A28 en de vele (ook recente) verkeersongelukken op die plaats wederom niet betrokken in de verkeerskundige analyse. Dit geldt eveneens voor de lage bezettingsgraad van transferia in de omgeving zoals Haren en het effect van de verhoging van NS-sprinters tussen Assen en Groningen op de vraag naar deze voorziening.

Deze context leidt voor D66 tot het stellen van de volgende vragen:

  • Waarom is opnieuw geen blik geworpen op aspecten als de bestrijding van de genoemde verkeerscongestie, de daarmee samenhangende verkeersveiligheid, de frequentieverhoging van NS-sprinters en de lage bezettingsgraad van andere transferia in het huidige voorstel?
  • Waarom acht Gedeputeerde Staten het op basis van het bovenstaande niet noodzakelijk om het gewijzigde plan voor te leggen aan de Staten?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jordy Tuin

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen