search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Extra middelen voor gemeente Assen/GAE"

Op 29 september heeft de fractie van D66 vragen gesteld over extra middelen voor gemeente Assen/GAE.

"In juni 2017 hebben de staten in meerderheid ingestemd met een bijdrage van €13,8 miljoen voor de doorontwikkeling van GAE. Ook D66 is met deze bijdrage akkoord gegaan met als voorwaarde dat dit geen cent meer mag worden. Nu Assen heeft meegedeeld niet te (kunnen of willen) voldoen aan de aangegane verplichting €4,6 miljoen bij te dragen aan GAE, heeft de provincie aangegeven Assen te willen compenseren met een (maximale) jaarlijkse bijdrage van €210.000 over een periode van 10 jaar. Dat is een extra bijdrage van de provincie van maximaal € 2,1 miljoen en daarmee komt de totale last voor de provincie op bijna € 17 miljoen.

D66 heeft hierover een aantal vragen:

  • Wat zijn precies de afspraken met de gemeente Assen?
  • In welke vorm is GS voornemens geld aan Assen te verstrekken (schenking, lening, achtergesteldelening, subsidie of anderszins)?
  • Waar wordt de bijdrage aan Assen uit bekostigd?
  • Op de vraag van D66 (tijdens PS op 27 september) of GS bereid is de gemeente Tynaarlo ook te compenseren, was het antwoord 'nee'. Wat is de reden Assen wel te compenseren en Tynaarlo niet, zo daar vraag naar zou zijn?
  • Blijkbaar is het GS € 2,1 miljoen waard dat Assen de aandelen niet verkoopt. Wat is daarvan de reden? D66 ziet graag dat de bovengenoemde vragen nog (ruim) voor de eerstvolgende vergadering van FCBE op 8 november, beantwoord worden, zodat deze meegenomen kunnen worden bij de behandeling in de commissie.

Met vriendelijke groet,

De fractie van D66"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen