search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Aanvliegroutes en luchtruim boven Drenthe"

Op 15 september heeft de fractie van D66 vragen gesteld over "aanvliegroutes en luchtruim boven Drenthe".

"Inwoners van Drenthe krijgen te maken met veranderingen in het Drentse luchtruim door onder meer de komst van luchthaven Lelystad, veranderende aanvliegroutes en de herindeling van het Nederlandse luchtruim. Al vele maanden lopen er discussies tussen belangengroepen en hun respectievelijke openbare besturen in met name Gelderland en Overijssel en sinds kort ook Fryslân. Drenthe ontbreekt en lijkt op geen enkele manier betrokken. Het lijkt daardoor, dat Drenthe geen belang hecht aan aspecten als geluidshinder (en compensatie daarvan) of bijvoorbeeld inbreuk op kwetsbare en economisch belangrijke natuurgebieden. Als het gaat om het doorhakken van knopen wat betreft de verdeling van het Nederlandse luchtruim en het aanpassen van vliegroutes heerst onduidelijkheid. De voor het luchtverkeer verantwoordelijke Staatssecretaris heeft inmiddels informatieavonden belegd over aanvliegroutes, onder meer voor inwoners van Overijssel.

D66 heeft naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen:

  • Is GS zich bewust dat gezien de lange tijd, dat belangengroepen en overheden elders actief zijn met discussies over aanvliegroutes, Drenthe op achterstand staat m.b.t inbrengen van haar belangen? Op welke manier zorgt GS ervoor dat de belangen van de inwoners van Drenthe, in het bijzonder daar waar het gaat om het beperken van overlast door nieuwe aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad en de nieuwe indeling van het luchtruim in het algemeen, optimaal behartigd worden?
  • In hoeverre is GS op de hoogte van de door ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inwoners georganiseerde informatieavonden over onder meer aanvliegroutes van luchthaven Lelystad? Worden deze ook in Drenthe georganiseerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, welke actie onderneemt GS om inwoners van Drenthe te informeren?
  • Zijn er positieve en/of negatieve gevolgen van het gevraagde luchthavenbesluit voor vliegveld Eelde te verwachten? Zo ja, wat wordt gedaan om de negatieve te compenseren, dan wel de positieve te incasseren?
  • Zijn er consequenties, zoals in Teuge en Terlet, te verwachten voor activiteiten in het Drentse luchtruim op het gebied van kleine commerciële en recreatieve luchtvaart, zoals parachutespringen, ballonvaart en zweefvliegen? Zo ja, wat doet GS daaraan om de kansen te incasseren en de bedreigingen te pareren?
  • Hoe verhoudt zich één en ander tot de recente besluiten van aandeelhouders om te investeren in vliegveld Eelde? Wat is de impact op de groeikansen van vliegveld Eelde? Kunnen dergelijke routes de groeimogelijkheden van Groningen Airport Eelde benadelen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen