search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CU: "Jeugdzorg in Drenthe"

Op 3 november heeft de CU vragen gesteld over Jeugdzorg in Drenthe.

"In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg door de provincie Drenthe overgedragen aan de Drentse gemeenten. In het Dagblad van het Noorden van vandaag schrijven de vier wethouders van de grootste gemeenten in Drenthe over hun zorgen rond de jeugdzorg. In het artikel geven zij aan dat zij deze zorgen ook bij het provinciebestuur hebben neergelegd.

Hierover heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:

  • Wordt de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg gemonitord vanuit de provincie?
  • Herkent u de zorgen van deze Drentse wethouders?
  • De wethouders geven aan hun zorgen aan het provinciebestuur te hebben voorgelegd. Bent u bereid om samen op te trekken met de Drentse gemeenten? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u daarvoor?
  • Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinancien. Is er reden tot zorg op dat vlak?

Bernadette van den Berg-Slagter, ChristenUnie"

Betrokken statenleden

B. Van Den Berg Slagter
B. van den Berg-Slagter Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen