search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Commissie verdeeld over FOC

Op woensdag 18 mei stond het onderwerp Factory Outlet Center (FOC) op de agenda van de commissie Omgevingsbeleid.

De gemeenteraad van Assen staat positief tegenover de komst van een Factory Outlet Center bij Assen-Zuid.  In een brief heeft zij de provincie Drenthe gevraagd of zij de provinciale Omgevingsvisie aan wil passen. Met de huidige Omgevingsvisie is een dergelijk winkelcomplex namelijk niet toegestaan.

Insprekers

Tijdens de commissievergadering hebben 7 personen ingesproken op dit agendapunt, waarbij de laatste bijdrage een protestlied betrof (zie het filmpje).

  1. Dhr. G.J.A. Sluiskens, namens Inretail (landelijke organisatie in o.a. mode en schoenen)
  2. G. Kremer, namens MKB-Noord
  3. Dhr. S. Ermerins, namens IVBN ( Ver. Van Institutionele Beleggers in Vastgoed)
  4. Dhr. P.J.G.G. Sluyter, namens binnenstadsvereniging MGB Assen
  5. Dhr. N. Vanderveen, namens warenhuis Vanderveen
  6. Dhr. Droogh, Adviesbureau Droogh Trommelen en Partners
  7. BUNT

Inspreker FOC

Besluit in juli

De fracties reageerden verdeeld op het verzoek van de gemeenteraad van Assen. Een aantal fracties is van mening dat een Factory Outlet Center tot nog meer leegstand in de binnenstad van Assen (en andere steden) zal leiden. Andere fracties zien juist voordelen voor Drenthe als er een FOC komt.

In de commissievergadering van 22 juni komt het onderwerp Factory Outlet Center terug op de agenda. In de Statenvergadering van juli zal het Drents parlement een besluit nemen of zij de provinciale Omgevingsverorderning zal aanpassen of niet.

BUNT - provincie bescherm je hart

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen