search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Toenemende vluchtelingenstroom"

Op 9 september heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van GS naar aanleiding van de toenemende en aanhoudende vluchtelingenstroom in onze provincie.

  1. "Welke mogelijkheden ziet het college voor de provincie als het gaat om de opvang van vluchtelingen in Drenthe?
  2. Vindt er in Drenthe afstemming tussen de gemeenten plaats als het gaat om opvang van vluchtelingen? En zo nee, is het College bereid op korte termijn met de Drentse gemeenten het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden waarop de provincie de gemeenten kan ondersteunen en medewerking kan verlenen bij de opvang van vluchtelingen in onze provincie?
  3. Is het College bereid om buslijn 273 van Emmen richting het aanmeldcentrum in Ter Apel ook in de nieuwe dienstregeling beschikbaar te houden en zo mogelijk te intensiveren om de grote groepen vluchtelingen op een goede manier op de plaats van bestemming te brengen?

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Alex Langius, Bernadette van den Berg, Harm Henk Veldsema en Roy Pruisscher"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen