search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Subsidieregeling voor opruimen gedumpt drugsafval"

Op 13 april heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de subsidieregeling voor opruimen gedumpt drugsafval.

"Al bij de Voorjaarnota vorig jaar vroeg de ChristenUnie aandacht voor ondermijnende criminaliteit in onze provincie. En in het najaar is de motie Keurmerk veilig buitengebied aangenomen. Preventie is immers heel belangrijk. Dat voorkomt echter niet dat er nooit drugsafval gedumpt wordt. Middels deze vragen willen we bereiken dat er voor 2017 en 2018 een regeling opengesteld wordt voor het opruimen van gedumpt drugsafval, want het is belangrijk om te voorkomen dat grondeigenaren die drugafval vinden, dit het afval op andere wijze lozen (bijv via het riool of afwateringssloten). Het gaat vaak om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Grondeigenaren zijn na zo'n dumping verplicht zijn dit op te ruimen, maar dit gaat gepaard met hoge kosten.

In januari 2017 heeft de ChristenUnie eerder vragen gesteld over drugsafval in onze provincie. Toen is ook een regeling in werking gesteld voor het opruimen van drugsafval met terugwerkende kracht voor 2015 en 2016. Uit onderzoek van mijn fractie blijkt dat er voor 2017 geen regeling is opengesteld, omdat er niet of nauwelijks afvaldumpingen zouden zijn gemeld bij de politie. Dat verbaast ons, want het aantal ontdekte drugslaboratoria in Drenthe, en daarmee het risico op afvaldumpingen, loopt op. Zo is er in 2017 bij Norg een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. En begin maart is op de Drentse Hondsrug een dumping van 28 vaten met vermoedelijk drugafval gevonden en werden er in een sloot bij Valthermond 40 zakken met hennepafval aangetroffen. Ook was er in 2017 een duidelijke stijging te zien van het aantal ontdekte drugslabs in Noord-Nederland. Waren er in 2016 nog 2 geregistreerde misdrijven vanwege het vervaardigen van harddrugs in Groningen/Friesland/Drenthe, in 2017 waren dat er 9 (zie: https://www.volkskrant.nl/binnenland/geregistreerde-criminaliteit-blijft-dalen-zwaartepunt-harddrugsproductie-in-zuid-nederland~a4575491/). En dit jaar zijn al diverse drugslabs in onze provincie opgerold (in Zuidlaren en Nieuw-Amsterdam). De pillenmisdaad verplaatst zich noordwaarts, waarschuwde politiechef Noord-Nederland Gery Veldhuis niet voor niets.

Mijn fractie is daarom van mening dat er een subsidie voor het opruimen van drugsafval moet zijn, ook als daar nu nog niet veel gebruik van gemaakt wordt. Mogelijk is de onbekendheid van of onzekerheid over de regeling immers aanleiding voor grondeigenaren om gevonden drugsafval niet te melden, maar op een andere manier 'op te ruimen'. Zeker omdat de regeling met terugwerkende kracht pas wordt opengesteld denken wij dat het belangrijk is om op voorhand nu ook al duidelijkheid over de regeling voor het jaar 2018 te verschaffen.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  • Bent u het met de ChristenUnie eens dat grondeigenaren niet behoren op te draaien voor de kosten van het opruimen van dit afval?
  • Hoeveel drugsdumpingen zijn bekend in onze provincie in 2017-eerste helft 2018?
  • Zijn er, bijvoorbeeld via de Waterschappen, signalen van illegale drugsafvallozingen in bijvoorbeeld het riool en/of oppervlaktewater?
  • Op welke wijze is er bekendheid gegeven aan de Drentse subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval die met terugwerkende kracht opengesteld was voor 2015 en 2016?
  • Klopt het dat de subsidieregeling voor Drenthe niet is opengesteld voor 2017? En zo ja, waarom niet?
  • Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat grondeigenaren bekend zijn met deze subsidiemogelijkheid en dat dit kan voorkomen dat zij gevonden drugsafval op een andere manier 'opruimen'?
  • Bent u bereid de regeling voor Drenthe ook voor 2017 en 2018 open te stellen en hier bekendheid aan te geven?

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Bernadette van den Berg"

Betrokken statenleden

B. Van Den Berg Slagter
B. van den Berg-Slagter Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen