search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Reviewonderzoek aardbevingsschade Emmen door TCBB"

Op 12 mei heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over het reviewonderzoek aardbevingsschade Emmen door TCBB.

"De ChristenUnie heeft in november 2016 mondelinge vragen gesteld over de schadeafhandeling na de beving in Emmen (https://drenthe.christenunie.nl/k/n42666/news/view/1052264/1053163/christenunie-stelt-vragen-over-schadeafhandeling-na-beving-emmen.html).

De fractie wilde graag dat het onderzoek dat het bureau Witteveen + Bos gedaan heeft naar de schade gevalideerd werd, onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen, dhr Alders. Bewoners hebben immers recht op een eerlijke beoordeling van hun schade. Ook heeft de fractie toen aan het college gevraagd zich in te zetten voor gelijke behandeling van Drenthe als het gaat om de afhandeling van de schade door gaswinning en gasopslag.

Volgens berichtgeving van RTV Drenthe vandaag (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/121632/Emmen-doet-lacherig-over-aardbevingen?r=nieuws heeft de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inmiddels een dergelijk reviewonderzoek gedaan en trekken zij de conclusie dat het onderzoek van Witteveen + Bos niet goed is uitgevoerd. De brief van de Tcbb zou volgens het bericht van RTV Drenthe, op 14 februari 2017 naar het ministerie van EZ gestuurd zijn. Het bevreemd de fractie van de ChristenUnie dat deze brief nog niet openbaar is, terwijl deze mogelijk al sinds februari bij EZ lag. Ook zijn wij onaangenaam verrast over het feit dat het rapport van Witteveen + Bos blijkbaar, zoals wij in november al vermoedden, niet goed is gedaan.

De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:

  • Bent u bekend met de door RTV Drenthe gememoreerde brief van de TCBB over het onderzoek van Witteveen + Bos naar de aardbevingsschade in Emmen? En zo ja, hoe lang kent u de brief al?
  • Zo nee, wat vindt u ervan dat u niet op de hoogte bent gesteld van deze brief?
  • Klopt het dat de begeleidingscommissie die door de Nationaal Coördinator was aangesteld al rond 14 februari op de hoogte was van de bevindingen van de Tcbb? En zo ja, hoe beoordeelt u dit?
  • Welke actie gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat de brief van de Tcbb zo snel mogelijk bij inwoners van Emmen en bij ons als Staten terechtkomt?
  • Welke andere acties kunt u nog ondernemen om de schadeafhandeling in Emmen te versnellen en voor inwoners zo eenvoudig mogelijk te houden?

Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Christenunie,

Bernadette van den Berg

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen