search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Oplaadpunten elektrische auto's"

Op 26 september heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over oplaadpunten voor elektrische auto's.

"De komende jaren zal naar verwachting het elektrisch rijden een enorme toename laten zien. Nog voor 2020 gaan steeds meer automerken elektrische auto's produceren, waarbij grote innovaties op het gebied van techniek en actieradius zichtbaar zijn. Cruciaal voor deze ontwikkeling is een goede laadinfrastructuur. Uit de 'Benchmark elektrisch vervoer 2017' blijkt dat het huidige netwerk van (semi)openbare laadpalen niet is voorbereid op de huidige en toekomstige vraag (2020) van elektrische voertuigen van bewoners. Ook het Rijk is van mening dat een goede laadinfrastructuur nodig is voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto en dit economische kansen biedt voor Nederland. Daarom is een rijksbijdrage beschikbaar voor o.a. provincies die de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur willen stimuleren. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Deze Rijksbijdrage kan tot 1 juli 2018 worden aangevraagd, waarbij de toekenning plaatsvindt op basis van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt.'

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Deelt u de analyse dat het aantal elektrische auto's binnen drie jaar sterk gaat toenemen?
  • Op welke wijze speelt u in op de verwachte groei van het gebruik van elektrische auto's, zodat de provincie Drenthe op dit punt niet slechts 'achter de kudde' aanloopt?
  • Bent u bekend met het feit dat er onvoldoende oplaadpunten zijn in onze provincie?
  • Op welke wijze gaat u de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur stimuleren zodat het netwerk voorbereid is op de toekomstige vraag van elektrische voortuigen van bewoners?
  • Maakt de provincie (reeds) gebruik van de Rijksbijdrage? Indien dit niet het geval is, gaat u tijdig een aanvraag voor de Rijksbijdrage indienen om zo de uitrol van laadinfrastructuur te stimuleren?

Ik zie uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

R. R. Pruisscher

ChristenUnie"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen