search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Huisvesting Statushouders in Drenthe"

Op 16 januari heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de huisvesting van Statushouders in Drenthe. 

"We zijn gezegend met een land waar vrede heerst. Jaarlijks vluchten duizenden mensen naar Nederland omdat ze in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun afkomst, geloof, politieke overtuiging of geaardheid. Gemeenten zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid vluchtelingen opvang te bieden. De provincie houdt in de gaten of gemeenten aan deze verplichting voldoen en zet zich in om de samenwerking tussen gemeenten te versterken.

Afgelopen week werd via diverse mediakanalen de huidige stand van zaken aangaande de taakstelling voor huisvesting van statushouders gepubliceerd. In juli 2018 gaven berichtgevingen aan dat de huisvesting voor statushouders in bepaalde gemeenten in Drenthe nog steeds tekortschiet. Een aantal gemeenten hebben hier actief beleid op gezet. Dit blijkt ook uit de overzichten huisvesting vergunninghouders die het COA maandelijks samenstelt van de gemeenten. Toch is de taakstelling voor 2018 niet gehaald. Nog 116 van de 311 statushouders die aan Drenthe waren toegewezen zijn niet gehuisvest. De ChristenUnie vindt dat mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk gehuisvest moeten worden, ook omdat daarmee de integratie bevorderd wordt.

De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven wat de voornaamste oorzaken van het niet kunnen halen van de taakstelling zijn?
  2. Bent u in gesprek met de gemeenten die (structureel) niet aan de taakstelling voldoen?
  3. Op welke manier werkt u met de gemeenten die (structureel) een achterstand hebben, zoals Emmen en Meppel, aan een oplossing, zodat de taakstelling dit jaar wel gehaald wordt?
  4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat het kan lonen wanneer gemeenten samenwerken op het gebied van huisvesting van statushouders, in hoeverre gebeurt dit al en in hoeverre bent u bereid hierin een regierol te nemen?
  5. Bent u bereid de Staten periodiek informeren over de voortgang van de samenwerking tussen gemeenten m.b.t. de huisvesting van de statushouders en het wel of niet behalen van de taakstelling?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bernadette van den Berg

ChristenUnie Drenthe"

Betrokken statenleden

B. Van Den Berg Slagter
B. van den Berg-Slagter Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen