search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Drugsafval"

Op 26 januari heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over drugsafval.

"De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat de er zorgen zijn over de opmars van de onderwereld: http://www.dvhn.nl/groningen/Zorg-over-opmars-onderwereld-21946724.html. In Noord-Brabant werd onlangs de noodklok geluid vanwege de verweving van de onder- en bovenwereld, aldus de krant. Volgens hoofdofficier Veurink zijn criminele organisaties ook in Drenthe, Groningen en Friesland bezig om op die manier een machtspositie proberen te krijgen. ,,Het is niet zo erg als in het Zuiden, maar we zien het steeds vaker in ons gebied. We hebben meerdere gevallen waarbij we een paar tegels oplichten en we op een hoop ellende stuiten.'' Momenteel lopen er in Drenthe, Groningen en Friesland vijftien grotere zaken waarbij sprake is van ondermijnende criminaliteit, vertelt Hugo van Klaveren van de recherche Noord-Nederland in het DvhN. "Criminelen kopen op grote schaal onroerend goed betaald uit de opbrengsten van wietplantages."

De ervaring leert dat waar wiet is, ook xtc is. En waar xtc is, ook drugsafval. Vanwege de schadelijke gevolgen van drugsafval voor het milieu hebben de provincies afgesproken dat ze allemaal een regeling voor het opruimen van drugsafval zouden instellen. Ze deden dit middels het convenant 'Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen', dat is ondertekend op 3 december 2015. In het convenant liggen de afspraken vast over de wijze en voorwaarden waaronder provincies zorg dragen voor cofinanciering van de kosten die gemeenten en grondeigenaren voor het opruimen van drugsafvaldumpingen hebben gemaakt.

Uit onderzoek door fractie van de ChristenUnie blijkt dat alleen door de provincie Drenthe nog geen regeling is opengesteld, zie ook: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx en https://gelderland.notubiz.nl/document/4693380/1/Bijlage_bij_antwoord_op_vragen_(PS2016-684).

De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:

  • Hoeveel drugsdumpingen zijn bekend in onze provincie?
  • Is er contact met gemeenten over drugsdumpingen?
  • Vermoed u, net als de provincie Brabant1, dat het aantal dumpingen hoger ligt dan het aantal meldingen?
  • Bent u het met de ChristenUnie-fractie eens dat de milieuschade van drugsdumpingen heel groot kan zijn?
  • Bent u bekend met het feit dat de door de provincies is afgesproken dat elke provincie een regeling mbt het opruimen van drugsafval zou instellen?
  • Klopt het dat voor Drenthe nog geen regeling is vast- en opengesteld?
  • Zo ja, waarom niet?
  • Op welke termijn kan de regeling alsnog worden opgesteld?

Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Christenunie,

Bernadette van den Berg

Statenfractie ChristenUnie

b.vandenberg@drentsparlement.nl"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen