search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA en PvdA: "UMCG (trauma) ambulancezorg"

Op 14 september hebben de fracties van CDA en PvdA schriftelijke vragen gesteld. De fracties hebben vragen over het realiseren van optimalisatie van de curatieve spoedeisende hulp bij Groningen Airport Eelde.

"De UMCG ambulancezorg is in Drenthe verantwoordelijk voor zowel de spoedeisende - als het reguliere ziekenvervoer in de regionale gezondheidszorgketen. Daartoe maakt zij onder andere gebruik van een zogenaamde traumahelikopter waardoor een mobiel medisch team (MMT) levensreddende handelingen op een plaats ongeval/incident mogelijk kan maken. De standplaats van dit MMT is Groningen Airport Eelde, gemeente Tynaarlo. De UMCG Ambulancezorg is voornemens om op die locatie de curatieve spoedeisende zorg verder te optimaliseren door, naast een permanente basis voor de traumaheli, een intensive care-unit en een medische opvangnoodvoorziening (behandellocatie GHOR) te realiseren in een multifunctionele voorziening. Deze plannen zijn in maart van dit jaar enthousiast ontvangen door onder meer de provincie. Nu gaf op een bijeenkomst d.d. 12 september jl. de bestuurder van de UMCG ambulancezorg aan dat de plannen niet goed van de grond komen.

Voorgaande overwegingen brengen ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college van GS met ons van mening dat de spoedeisende hulpverlening door een MMT noodzakelijk is en blijft in Drenthe gegeven de uitgestrektheid van het verzorgingsgebied en de mogelijkheid om hoogwaardige medisch-curatieve zorg op een plaats ongeval te garanderen?
  2. Is het college bekend met de problemen rondom de realisatie van de uitbreidingsplannen m.b.t. de multifunctionele voorziening voor de (trauma) ambulancezorg/ het MMT?
  3. Is het college met ons van opvatting dat zowel de innovatie in de regionale gezondheidszorgketen als de economische stimulans en de duurzame (deel) werkgelegenheid voor GAE argumenten zijn die bestuurlijk voor onze regio van belang zijn?
  4. Kan GS ons nader informeren over de stand van zaken in dit proces en bevorderen dat er een proactieve benadering zal zijn om realisatie van de plannen te bevorderen?

Namens het CDA, Bart van Dekken

Namens de PvdA, Ronald Koch"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen