search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA en PvdA: "Adviesrapport Zorg"

Op 13 februari hebben de fracties van het CDA en de PvdA vragen gesteld over het Adviesrapport Zorg.

"De fracties van CDA en PvdA hebben kennisgenomen van het feit dat er gisteren een adviesrapport (door Gupta) is afgeleverd aan het kernteam 'Zorg voor de regio'. Het raakt de huidige stand van zaken en de toekomst van de zorg in Drenthe. Wij zien de constructieve inspanningen van het College om de gezondheidszorgvoorzieningen voor Drenthe te behouden. We zijn echter, evenals onze collega's in de Tweede Kamer, zeer bezorgd. Aan de ziekenhuiszorg mag voor het CDA en PvdA niet getornd worden. De huidige ziekenhuizen in Drenthe mogen niet gedevalueerd worden tot bijvoorbeeld poliklinische voorzieningen. Goede zorg dichtbij en toegankelijk voor onze burgers is een belangrijke basisvoorziening voor de leefbaarheid. Deze uitkomst leidt begrijpelijk tot veel onzekerheid bij de betrokken burgers over toegang tot de zorg en wat ze ervoor terug gaan zien.

Nu het adviesrapport inmiddels ook in de media (RTVD) aandacht krijgt en de mogelijke consequenties voor de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal steeds duidelijker wordt, heeft onze fractie de volgende vragen:

  • Wat betekent de adviesrichting van dit rapport voor de voorzieningen op het gebied van de gehele zorgketen in Drenthe?
  • Kan GS aangeven op welke wijze de zorgtafel een integrale visie op het Drentse zorglandschap in overleg met alle stakeholders (dus niet alleen verzekeraars, WZA en Treant en zijdelings de huisartsen) kan bewerkstelligen en welke rol GS ziet voor de zorgtafel op basis van dit rapport?
  • Wordt de spoedeisende hulp in Drenthe niet naar een onaanvaardbaar niveau gebracht op het moment dat deze voorstellen werkelijkheid worden?
  • Op welke wijze worden aspecten als aanrijdtijden voor ambulancediensten en de doorlooptijden naar andere 2de en 3de lijnsvoorzieningen gewogen?
  • Is GS het ermee eens dat de spoedeisende hulp met name in de regio Zuid-West Drenthe (locatie Bethesda) beter gewaarborgd moet blijven nu ook de Isala-locatie in Meppel op dat punt onvoldoende back-punt kan leveren?
  • Kan GS ons informeren in welke mate de huisartsposten, en de ontwikkelingen vanuit de zogenaamde 1,5 lijnszorg ,nog doorwerken naar zekerheid op het gebied van de zorg vanuit de aanbevelingen van onderhavig rapport?
  • Welke acties zal GS ondernemen richting de zorgtafel, betrokken stakeholders en/of andere overheden?

Namens de Statenfractie van CDA, Bart van Dekken  

Namens de Statenfractie van PvdA, Rudolf Bosch"

Betrokken statenleden

B. Van Dekken
B. van Dekken Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen