search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Vliegroutes Lelystad Airport"

Op 8 januari 2018 heeft de Statenfractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over Lelystad Airport.  

"Sinds juni 2017 neemt de provincie deel aan de zogenaamde Alderstafel bij het overleg over Lelystad Airport. Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk dat er door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verkeerde aannames zijn gedaan bij verschillende berekeningen en burgers van belanghebbende provincies onvoldoende zijn geinformeerd. Op maandag 18 december 2017 vond er bestuurlijk overleg plaats tussen bestuurders van de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat openheid en transparantie in het proces essentieel zijn, hebben wij naar aanleiding van dit overleg de volgende vragen:

Vragen:

  1. Is er een verslag beschikbaar van bovengenoemd bestuurlijk overleg?
  2. Wordt dit verslag actief openbaar gemaakt? Waarom wel? Waarom niet?
  3. Wat was uw inzet bij dit bestuurlijke overleg?
  4. Welke besluiten zijn er genomen?
  5. Was u voor of tegen de genomen besluiten?
  6. Wanneer vindt het volgende regionale bestuurlijke overleg plaats?
  7. Is de agenda van dit overleg openbaar en wordt de agenda actief openbaar gemaakt? Waarom wel? Waarom niet?
  8. Wat is uw inzet bij dit vervolgoverleg?
  9. Welke stappen zijn voor u nog noodzakelijk voordat het MER-rapport naar de MER-commissie kan gaan voor advies?

Namens de CDA-Statenfractie Klaas Neutel"

gerelateerde documenten

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen