search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Verduurzaming fietssnelweg tussen Assen en Groningen"

Op 9 maart heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over verduurzaming van een fietssnelweg tussen  Assen en Groningen. 

"Begin 2015 is het idee voor een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen verlenen actief medewerking. In 2016 hebben 5 creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld uitgewerkt van hoe dit fietspad eruit kan zien. Deze visies zijn in 2017 verder uitgewerkt in een verkenning; de zogenaamde Eindbeeldstudie. Vanaf 2018 worden de resultaten uit de Eindbeeldstudie verder uitgewerkt voor besluitvorming.

De initiatiefnemers en de gemeenten zien deze Fietssnelweg in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. Deze fietssnelweg draagt namelijk bij aan de ambities van goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleren van een gezond leven, impuls voor de sector toerisme en recreatie, en een bijdrage aan een duurzame samenleving. Naar de mening van de CDA-fractie is dit ook een kans om de mogelijkheden te onderzoeken van het opwekken van energie door in het fietspad zonnepanelen te integreren.

Deze fietssnelweg wordt de eerste in zijn soort en trekt dwars door de ons zo dierbare Groene Long met bos, graslanden, essen, heidevelden, bloemen en het Noord Willemskanaal tussen Assen en Groningen. Mede daarom wil de CDA-fractie weten wat de stand van zaken is ten aanzien van de verlichting. Een goed verlichtings-voorstel voor de fietssnelweg zou wat het CDA betreft als volgt kunnen zijn: in te zetten op innovatieve, duurzame, creatieve en kunstzinnige verlichting met geïntegreerde zonnepanelen.

De hierboven beschreven ambities kunnen met de aanleg van de Fietssnelweg door dit verlichtingsvoorstel en geïntegreerde zonnepanelen een veel grotere impact krijgen. Het 'over de snelweg fietsen' kan een ervaring worden die met geen enkele andere ervaring is te vergelijken en kan mogelijk daarmee het zeer speciale van deze Fietssnelweg met roem en luister gepaard laten gaan. Daarnaast wordt de met geïntegreerde zonnepanelen fietssnelweg dan een belangrijke energie-opwekkende bron voor de omgeving.

Vragen:

  • Wat is de stand van zaken bij het uitwerken van de zogenaamde eindbeeldstudie?
  • Bent u bekend met de zeer creatieve, innovatieve en duurzame wijze waarop de Afsluitdijk en het van Gogh Fietspad in Nuenen verlicht wordt?
  • Ziet u ook de mogelijkheden van de Fietssnelweg Assen - Groningen die kan worden omgevormd tot een platform voor innovatie: een groen model dat niet alleen fietsen maar ook innovatie promoot?
  • Bent u met de CDA-Fractie van mening dat een dergelijk fietspad bezoekers zal trekken en daardoor zal uitnodigen om de schoonheid van fietsen te komen ervaren in Drenthe?
  • Kunt u aangeven of bij het uitwerken van de plannen Europese subsidiemogelijkheden worden onderzocht?

Namens de CDA-Statenfractie

Martin Kremers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen