search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Verbod op asbestdaken in 2024"

Op 23 februari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over verbod op asbestdaken in 2024.

"In de Nieuwsuur uitzending van vrijdag 19 februari jl. stelde een gedeputeerde uit Limburg het enorme probleem rondom asbest op daken aan de orde. Vanaf 2024 is in absolute zin asbest op daken verboden en draagt de Rijksoverheid ook, via woningbouwcooperaties en via Bouw & Woningtoezicht voor particulieren, medeverantwoordelijkheid. Volgens Nieuwsuur zijn er maar drie provincie's die al een voorlopig beleid hebben of voorbereiden te weten: Limburg, Overijssel en Drenthe.

Naar aaneldiding van deze uitzending heeft de CDA-fractie de volgende vragen aan het College van GS:

  1. Is het College van GS bekend met de economische consequenties van de verwijdering van de zogenaamde asbestdaken op panden in Drenthe?
  2. Ziet het college reden om beleid te ontwikkelen en aktie te ondernemen nu asbestdaken in 2024 in absolute zin verboden zijn en gezondheid- en veiligheidsrisico's daarbij aan de orde komen?
  3. Kan het College haar opvattingen geven naar aanleiding van de uitzending in Nieuwsuur van afgelopen vrijdag waarin werd gesteld door een gedeputeerde uit Limburg dat er een hogere prioriteit aan dit dossier moeten worden toegekend?
  4. Kan het College ons informeren wat precies is bedoeld met de opmerkingen "dat slechts Limburg, Overijssel en Drenthe dit op de beleidsagenda hebben staan" en wat de stand van zaken is in dit dossier?

Namens het CDA, Bart van Dekken"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen