search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Pinautomaten platteland"

De CDA-Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over pinautomaten op het platteland.

"De leefbaarheid op het platteland staat steeds verder onder druk doordat steeds meer voorzieningen (dreigen te) verdwijnen. Een van die voorzieningen is de beschikbaarheid van contant geld voor de inwoners op het platteland. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de financiële instellingen zelf maar de overheid kan wel het initiatief nemen om met financiële partijen in gesprek te gaan om met hen de gevolgen te bespreken.

Op initiatief van de provincie Overijssel heeft zeer recent een gesprek plaatsgevonden met de ABN AMRO Bank, SNS Bank, Rabobank, ING Bank, Betaalvereniging Nederland en Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen. Het onderwerp van deze bijeenkomst was het verdwijnen van geldautomaten op het platteland in Overijssel. Het doel van het gesprek was met bovengenoemde partijen te komen tot afspraken om de beschikbaarheid van contant geld voor inwoners van het platteland op peil te houden en waar nodig weer op peil te brengen. Alle partijen zijn bereid om mee te denken over de problemen in ontstane, zogenoemde, witte vlekken. Deze witte vlekken zijn gebieden waar geen geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer te vinden is.

De Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen gaat in samenwerking met de provincie Overijssel een onderzoek doen naar de locaties waar er maatschappelijke problemen zijn ontstaan naar aanleiding van het verdwijnen van geldautomaten. Op basis van deze inventarisatie komt er een vervolggesprek met eerder genoemde partijen. Dit gesprek geeft inhoud en richting voor maatwerkoplossingen met lokale partijen. Daarbij is het herplaatsen van geldautomaten door banken (bij toerbeurt) een uiterste oplossing. De Betaalvereniging Nederland heeft de bereidheid uitgesproken hierbij in Overijssel ondersteuning te bieden. Ook is afgesproken dat banken een voornemen om geldautomaten te verwijderen gaan toetsen bij de Betaalvereniging Nederland. Dit om te voorkomen dat er nieuwe witte vlekken ontstaan. In oktober wordt een vervolgsessie georganiseerd om het onderzoek te bespreken en tot maatwerkoplossingen te komen.

Het CDA is van mening dat beschikbaarheid van contant geld bijdraagt aan de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland.

De CDA-Statenfractie heeft daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Is het College van GS met de CDA-fractie van mening dat de beschikbaarheid van geldautomaten op het platteland belangrijk is voor de vitaliteit en leefbaarheid?
  2. Is het bekend bij het College van GS of er momenteel zogenaamde witte vlekken zijn in Drenthe, dat wil zeggen dat er binnen een straal van 5 kilometer geen geldautomaat beschikbaar is?
  3. Is het college van GS bereid het initiatief van Overijssel te volgen en met betrokken financiële partijen in gesprek te gaan?

Namens de CDA-Statenfractie,

Riëtte Wollerich, fractievoorzitter"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen