search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Onderzoek kunstijsbaan"

Op 23 september heeft het CDA vragen gesteld over het haalbaarheidsonderzoek naar een kunstijsbaan, dat eerder dit jaar is aangeboden aan de gemeenten Assen en Hoogeveen.

"Het CDA hecht een groot belang aan goede regionale sportvoorzieningen mede gegeven de educatieve en economische belangen die daarmee gemoeid zijn. In de beantwoording van onze vragen d.d. 10 januari 2015 m.b.t. de wens om een regionale (kunst)ijsbaanvoorziening in Drenthe te realiseren is in uw brief d.d. 29 januari 2015, uw kenmerk 513.5120150001 43, een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd. Dit onderzoek is door u aan de gemeenten Assen en Hoogeveen aangeboden met daarbij de opmerking dat het college benieuwd is naar de reacties van betreffende gemeenten en bereid is om het vervolgproces te faciliteren.

  1. Heeft het college van GS met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek reacties gekregen van de gemeenten Assen en/of Hoogeveen?
  2. Is er al gevraagd om het vervolgproces te faciliteren?

Namens de CDA-Statenfractie,

Bert van Dekken"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen