search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Jeugdgevangenis Veenhuizen"

Op 24 september heeft de CDA Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over de jeugdgevangenis in Veenhuizen.  

"In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 22 september wordt gemeld "dat de directie van de jeugdgevangenis Juvenaid in Veenhuizen niet gerust is op de toekomst". Men vreest sluiting, ondanks een toezegging in de richting van de andere penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen dat recht zal worden gedaan aan het openhouden van die instellingen. Het is de CDA-fractie niet ontgaan dat ook ons College van Gedeputeerde Staten zich krachtig en succesvol heeft ingespannen om de justitiële voorzieningen in het noorden, en de daarbij behorende significante werkgelegenheid, te behouden.

Ondanks de herijking van kerntaken in de jeugdzorg naar de gemeenten, blijft de jeugddetentie de verantwoordelijkheid van de departementen van Justitie & Veiligheid en die van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van een kinderbeschermingsmaatregel en de bijzondere uitvoeringsmaatregelen onder het (jeugd)strafrecht, zoals de plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ), is het openhouden van de jeugdgevangenis in Veenhuizen voor het Noorden belangrijk omdat het de belangen raakt van de op dit punt kwetsbare jeugdige inwoners en hun ouders in de drie noordelijke provincies. Daarom heb ik de volgende vragen:

  1. Deelt het College van GS de zorgen die de directie van Juvenaid heeft?
  2. Is de redenering dat een zekere toezegging vanuit het regeerakkoord dat het Noorden wordt ontzien bij bezuinigingen in deze sector houdbaar?
  3. Hoe ziet het bestuurlijk overleg met de directie van Juvenaid over bijvoorbeeld de genoemde zorgpunten er eigenlijk uit?
  4. Zijn er aanvullende acties nodig in het Noorden, bijvoorbeeld in de richting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de VNG en/of de betrokken gemeenten om de besloten jeugdzorg en de plaatsen van executie van jeugdstrafmaatregelen zo dichtbij als mogelijk in het Noorden, daarmee bedoeld in Veenhuizen, aanwezig te houden?
  5. Kan de Minister voor Rechtsbescherming op dit punt nog van waarde zijn, nu ook de eerdere lobby rondom de PI's in Veenhuizen zo nadrukkelijk in de toezeggingen van het regeerakkoord zijn geplaatst om de justitiële voorzieningen (rechtbank, penitentiaire inrichtingen c.a) in het Noorden te ontzien?

Namens de CDA-Statenfractie,

Bart van Dekken"

Betrokken statenleden

B. Van Dekken
B. van Dekken Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen