search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Inventarisatie externe bureaus"

Op 8 september heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp: inventarisatie externe bureaus.

"Werkgelegenheid in Drenthe heeft hoge prioriteit en als provinciale overheid trachten we op velerlei wijze bij te dragen aan het stimuleren hiervan. Veel projecten vinden plaats onder regie en aansturing van de provincie, daarvoor worden externe mensen zoals projectmanagers, projectmedewerkers en/of bedrijven ingehuurd. Om zelf het goede voorbeeld te geven ligt het voor de hand dat deze externen afkomstig zijn uit Drenthe of uit Noord Nederland om de werkgelegenheid in onze eigen provincie te stimuleren.

Het CDA wil graag weten of en op welke wijze externen worden ingezet ten behoeve van de verschillende projecten onder provinciale regie. Daarvoor zijn de volgende vragen aan het College van GS geformuleerd:

  1. Is het college van GS met het CDA van mening dat medewerkers voor de verschillende projecten op de eerste plaats afkomstig moeten zijn uit Drenthe of in ieder geval uit Noord Nederland?
  2. Is het college van GS van mening dat er in Noord-Nederland voldoende kennis aanwezig is om Drentse projecten succesvol te leiden?
  3. Is er binnen het ambtelijk apparaat capaciteit aanwezig om eigen projecten te leiden?
  4. Zijn er dit jaar externe bureaus ten behoeve van de projecten van buiten Drenthe/Noord Nederland ingehuurd? Zo ja, hoeveel?
  5. Hoeveel medewerkers, die al dan niet tijdelijk dit jaar door de provincie worden gehuurd ten behoeve van projecten, komen uit Drenthe/Noord Nederland?;
  6. Wat zijn de verblijfskosten van die projectmedewerkers die van buiten Drenthe/Noord Nederland komen?

Namens de CDA-Statenfractie,
Riëtte Wollerich-Veldman, fractievoorzitter"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen